Home Opinion Lon me nung nanu ya ‘facial expression’

Lon me nung nanu ya ‘facial expression’

218
0
SHARE

I PISUK kabilang da ne ring mebalu
A mabie ngara pin ding minunang tau;
Atin yang anak a magbabaintau
A keya maki-regular a sustentu.

Misan, ngana “Junior wayni ining cheki
A pamayad ‘tuition’mu keng bulan a’y iti;
Sabyan mu kang Ima mu yapin na’ing tauli
Karing ‘allowance’ mu a babie ku ‘monthly’

Antining disyotsu anyos na ka idad,
Keta pang adyes ya bulan a milabas;
Inya keng biling yan, ala na kung dapat
Pakibatan pa keng ‘schooling’ mu anak.

Pero lon mia murin a ‘facial expression’
Kaybat mung sinabi keya’ing kekang ‘tuition,’
Keng tutuki ing e ku ne obligasyon,
King ba’kung abalu ing ibie nang rason”

Ining Junior kabud karas na karela
Agad nang sinabi iti kang Ima na,
King ini ping cheking binye na ning tata,
‘Last’ ne uling e ne ‘minor’ ing anak da.

“Nung makanyan” ngana naman nining Inda
A e sinlam man a lupa o migbotua,
“Balikan me bukas, sabyan mu e ku mua
Salamat ngamu keng sobra nang ganaka.

Keng pamagaral mu pigastusan na ka
Agyang e tutu ing ika ing tata na,
Kaybat lon mia murin ‘expression’ a lupa,
Nung keng pasabi ku e mibural mata”!

Ing Kotsi
kung bayu

ING KOTSI kung Ford a kababaywan sali
Misan yang seken kung papunta Lagundi;
Nung e ku medyu mabagal papulayi,
Digsu ke asapung ing kakung katuki.

Kasi, nanan ke mang dalpakan a prenu
E ya bisang kumet, inya ing gewa ku,
Kinabid ke’ing manibela keng wanan ku
Ban e ke asapung ing mumuna kaku.

Tyempu namang kening kakung peradaan
Motor Shop inya agad keng lepitan
Ing makibandi at malagwa kung kitang
Nung atin yang mekanikung apagawan.

Mapnanu bista man katambak la gawa,
King pekisabi ku agad nang mebisa;
Inya agyang medyu maluat-aluat bagya,
Dininan ke pang ‘tip’ ing taung ginawa.

Pero wayni’ing siste, inyang saken ku ne
Ing kotsi ban taglus king kanakung pake,
“Sir,” ngana nitang mekanikung linawe:
“Ing prenu e ke pu ikwang asalese!

Pero, ban medyu malaut keng disgrasya
Pekasikan ke pu katni ing busina,
Ban ding darasan yu makapangilag la
Lalu na ring daralakit keng kalsada”!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here