Home Opinion Akilala me ing tau caring pakiabayan na (Kaduang Dake)

Akilala me ing tau caring pakiabayan na
(Kaduang Dake)

207
0
SHARE

AT ULI ning nanu ya man,
nung sobra na e macatud,
Misan agiang panulu ya
maging lasun yang tibubus!

Barcadan mo ring criminal
o pusacal a holdaper
Asabi mu waring ica
e mu no’man cayabe ren
King carelang pamanasdap
caring bangku ampon saken?
Uling cabud mekiabe ca
caring maroc anti caren,

Ala na cang capupuntan
maging mayap cang memalen;
Pati kecang pamibie-bie,
ala nang camasalesen;
Sira na ca panga-tau
at e mu no’ alacuan den,
At pamagcamali mu pa
siguradu ra cang paten!

Dapot ica nung king taung
mayap a cararaptanan
Carin ca mapad makiabe
o maki-barcada mu man,
King agia mang atin ca pang
ditac a catarantaduan,
Salese ca panga-tau
at magbayu pilubluban;

Natural mu king ica man
macanian ca capupuntan,
uling matinu lang tau
ding kecang akatambayan;
Ing tau akilala me
caring cayang pakiabayan!
(Ninu ring abe ning Pari…
e pin wari ding Sakristan)

Pakiabayan me yang taung
igagalang da ring sabla,
Alang taung king bili mu
mapaliaring agad mimua;
At uli ning masanting ya
pamakiutus king aliwa
Pati icang cayabe na
carake ca ketang tula;

E na mo’ calupa nitang
pakiabayan me yang ‘sira’,
King agia mang matinu ca
mirame ca caniang tatsa;
Ken me lubus akilala
nung mayap ya o e tula
Ing ninu mang kayabe mu
a maliaring icasira!

At keca e maging dalan
ban mabaldug kang Satanas;
Sana, ya’ytang akit de pa
ing cayabe mung maralas,
King carelang panlalawe
Angel ka waring kinuldas;
At king kecang pambie-bie
ditman ala lang ipintas;

(At keta nung ya ing maging
salamin mu oras-oras,
Nung ninung abe mung abe
kareti ra ka pakibas!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here