Kumusta ne ing Amanung Sisuan?

  247
  0
  SHARE
  KENG pangatatag na ken king Kapitolyo
  ning Provincial Language Council, isipan ku
  Sabing Kapampangan, magambul neng ustu
  at yan apalabung ta’yang pasibayu.

  At e na manganib kabud na mawala
  king pautik-utik king danggut tang dila,
  ngening ding kaniti a migmunikala
  atin lang masabal king manang salita.

  Mika-opisyales a mibubu banting
  mangasiwa king mesabing ‘Language Council,’
  Nung nu’ i Mrs. Cruz na ning Holy Angel
  (University) ing mipuk antimong ‘Chair’.

  Basi karing mepikayaring tiuntiunan,
  ing ‘Chair,’ ing Kalihim at ding aliwa pang
  miyalal antimong Tesorero bilang,
  deti tidua la mung banua manungkulan.

  Primerung aldo na ning pamagmasusi
  king amanung sisuan, at aldo mepili
  ban ing katutubung Salita ning lipi,
  ing maging sentru ning tulang e matati;

  Mangasanting a programa ing metañgal,
  mika-parada at ding sablang ginusal,
  keng pamipatindag king Amanung Sisuan,
  king okasyun a ita makusuelu la ngan.

  Pero kadua, katlung banua kabud namu
  merimla ing sadiang asna king kalagu
  a pamisamak ding malugud susuyu,
  king pamanang sabi a sisuan kang Indu.

  Angga king ala nang merapat nanu mang
  okasyun angga na ngening salukuyan,
  At nu’ ing Pamuntuk e ku balung sabyan,
  nung migdimitir ya king puestu nang telan.

  O ating merapat mu mang ‘Exit Meeting,’
  ala tang’ unabis abalitan karing
  kayabe gugusal king mesabing Council;
  (Tabalu mu nung king Holy Angel atin).

  Ala kung intensyon a maging pamuntuk
  ning Provincial Language Council, a nu’ bukud
  mupin ding ngara ken posibling miluluk
  antimong ‘Chair’ propesyunal la mu kabud?

  Makanyan man agyang kwenta ‘salimpusa’
  ing meging kabilyan mi ikeng aliwa,
  Keng PLC – e mi kakawang bitasa
  ikeng king AGTACA kayanib kukudta.

  A nung nu’ kambe ring keng Aguman BUKLUD
  kayanib gagambul, lilinang, sasaup
  keng pamipalabung king Sabing memukud,
  makasadya la namang mantabe lubus.

  At ken ing Aguman da ring Talasulat
  (Kapampangan) ampon ding keng lipat-dagat
  e la pepatugut, masugid gugunyat
  ban linangan karing gintu rang panyulat.

  At sana pati na ring sablang Alkalde
  karing sibabalen makiabe kaniti,
  ban ing ume tanang malumpawing Sabi
  akua nang masagip keng saup da reti.

  At miuman sagiwa migit pa king sadia,
  angga na king iti apalabung ta’ya
  ampon king mabilug a bansa maniañga,
  kapamilatan ding kekatang poesia.

  At nung miras itang karing balang labi
  ding memalen keti ganap yang misubli;
  Yan, e ne manganib matda’t malumpawi
  king kabilian niting ngeni talangkibi!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here