Home Opinion Katarusan o kasutilan ing meging sangkan?

Katarusan o kasutilan ing meging sangkan?

299
0
SHARE

ATIN kung ayalben, taung migsalita
King arapan da ring mitipun a malda
Ding amanung yapse na ning kayang dila
Bukud king marinat, mataram lang bina.

Pupurian ne pamo ing kayang sarili
Matikdi ya kanu at tune lalaki
Ita namang taung terusan na niti
Ketang piyarapan, inaus neng beki.

Pati ring aliwa niting kapagobra
Dildakan na la rin, sebyanan matsura
Pelalung babaing e na kakilala
Pemakarine ne king arap ding masa

Mekiramdam ya king sumbung ning supapî
A mengaring asu a takatakikî;
Ing babai rugung mayap a ugalî
King sukal ning lub na, melugma ya bilî.

King matulid niti, e ya mekiramdam
gilisakan ne pang “ala kung pakialam!”
Uli na ning susi, amanung meramdam
King matikding tau, misna king kataram.

Makanian ya waring dapat maging tratu
Ing peka-pamuntuk na ning munisipyu
E wari ya dapat ing maging ehemplu
King mayap a asal, arapan ding tau?

Nanung apulut dang masanting ding anak
Nung ing akakit da, dapat a marawak
E ra mo apusan? Itanam king utak
Ugaling sangganung, paguli-gulisak?

Nung akung kutnan yu, mas burian ku neman
Ing manungkulan a pakli palkinyuran
Kesa king matikding alang balung gawan
Nun e maglimas king kaban ning balayan?

Inia kabalen keng datang a eleksiyun
Magi tang maingat king pamagdisisyun,
Pilinan taya ing magi tang peka-pun
A indu o ibpa, ning balen San Simun.

E tamu paibulag king kinang ding pera
Ampo pa king yumu, na ning pangaku ra,
Nung ninu ring mayap kilalanan ta la
Lakwas na ring “LUPIN” a migpaka-kwalta!

Inia nanu keta ing kaya merapat
Nung e aduang besis, king puestu mikuldas
Pati ring konsehal a kaya miyasag
Ginawang pera king bage a e mayap.

Iti ing inggil king pekeng resolusyon
A pikutsaba ra ring limang ‘Councilors;’
Ing seli rang gabun a pilan mung milyun,
Iti petungan deng migit keng ‘times 4’.

Nung ayamuyut dia ring kayang galame
Ban iting mesabing gabun saliwan ne,
At nung ding papeles e na no’linawe,
Mekad pin mistulang iti milangan de.

At yang apektadu king bage miliari
Uling yamung aduang besis mesuspendi,
Kabang ding abe na misan da mu reti
Tikman ing suspension a masalpak dili!

Iti ing malino sangkan at nung bakit
Pati e na sukat idame keng sungit
A e likas kaya katarusan pilit
Ing mangibabo keng pusu na dusuldit?!

Vhelle V. Garcia
January 22, 2022
United Arab Emirates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here