Home Opinion Iti a nung kenu direktang ilapit

Iti a nung kenu direktang ilapit

839
0
SHARE

Bilang metung karing aktibung Columnist
ning PUNTO a nu’ pin keta pamung ‘last week’
28th of November,’ kami mikit-ikit
king Heroes Hall ding kasapi keng ‘fourth estate’.

O Mediamen nung nu’ kekaming tegunan
ing ‘State of the Children’ dang pigmsusian
king mesabing lugal at ken penimunan
nang Mayor Vi dakal a bisitang din’tang.

At iti para king nanu pin ing dapat
a maging papil na ning Indu ning Siyudad
para king paytungul da at ikakayap
ding ngeni e mu ken pilan libung anak.

Malagu at sari kasanting ing planu
na ning maganaka at saka alistu
a punbalen na ning Siyudad San Fernando,
nung nu’ ing lagyu na ‘Viviva’ ring tau.

Ya pamu at peka-primerung babae
king mesabing balen a meging Alkalde,
pero keng gelingan matni kung asabi
i Madam kenu man mekad e mitauli.

E king kaya anti kung bisang sumipsip
nung inya ing anggang malagu nang bitbit
alang duda ken a kakung pakadikdik,
pablasang iti yang keya mayayakit.

Metung mung bage ing keya paytunan ku,
ya’ytang agyang kasing keng MSGC ku
kayanib e ke pa akarungut ustu
tungkul king bage a buring iyapse ku.

Pilan ku neng besis buring pakisabian
tungkul king Himno a kakung pipagalan,
pero angga mu king ing kakung darasan,
ausan da kayu pu potang e ‘busy’ i Mam.

Ing Vice Mayor Tiger akasabi ku ne
at i Admin Lingat, ing pakibat pane
karing konsehales ipa- ‘sponsor’ de
pero yan alang keulyan masalese.
.
King migit apulung banua kung serbisyu
king mapuring Siyudad na ning San Fernando,
king agya man ngening e na ku magsueldu,
angga king panaun ayti sasaup ku.

Atin la pa muring kanaku pa-‘translate’
ding ken king Tourism, maus ya i Badet;
malalagua, lub ning mapilan penandit
ing dimut kung belwan e ku ipigkait!

Inya titigtigan ke kapanamdaman
i Mayor Caluag inggil king bage yan,
a nung makananu na ku pung asaupan
a maesolba ing kakung kayaduanan.
Antining balamu pangilagan deti
ing mibunyag aku ing‘lyricist’ niti
a mesabing pyesa ikamua rang pilmi
ding kasumangid a kasiyudad da reti.

A e ra atanggap ing aliwa ila
ing tune ‘lyricist’ king mesabing kanta
o Himno inyasa’t deti papalto ra
ing yan e kanaku nu’ne karela ya.

At aku pin sana pabayad ku namu
ing ‘intellectual’ a banding e bibiru,
a’yanti rang simsam den at pepalagyu
king aliwa – inya managalan ku pu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here