Home Featured Article Ing kasalesayan ning Kapampangan (The history of Pampanga) Part 16

Ing kasalesayan ning Kapampangan
(The history of Pampanga)
Part 16

197
0
SHARE

KABANATA 4

Ding Kapampangan Bayu La Dinatang Ding Kastila

Ing tungkul karing Kapampangan ketang panaun a bayu la dinatang ding Kastila, selese ne ning kekayung talasuyu ketang artikulung sinulat nang maki pamagat “Pampanga, 1571, Compared with Sumatra and Java, 1511”. Linto ya ini king Saint Louis University Research Journal (Baguio City) ketang Disyembri 1984.

Alayu pa kanita (1984) ing Center for Kapampangan Studies (CKS) a mitatag kaibat namu ning labingpitung banua (18 years later), ngaku uari, ketang banuang 2002. King paintulut ning Saint Louis University, linto neman king Kapampangan Research Journal (KRJ) ketang Nobiyembri 2004, ngaku uari, aduangpulung banua (20 years) kaibat nang linto king SLU: 1984-2002.

Uling makasalikut yang makanian king KRJ, ditak la mu ding mekabasa kanita. Ania ngeni, king kapaintulutan na mu naman ning SLU, ulitan ke (re-reprint ke) kening Punto! Central Luzon ban dakal la ding makabasa, dakal a dakal, e mu king maka-imprentang papil, nun e mu naman king internet.

Ing paralan ning pamanaliksik at pamaniulat (the research methodology and writing style) a ginamit ning kekayung talasuyu king mesabing artikulu, ya mu namang ginamit na kanining kasalesayan tamung ini. Mu pin, Inglis ya ing salita karin, kabang Kapampangan ne man ampon Inglis ing keni.

Pekiapusan nala detang Pilipinung migsaliksik ampon sinulat tungkul king bie dang delanan ding karelang kabalen ketang mengalabasan a panaun: ding Tagalug tungkul karing Tagalug, ding Ilukanu tungkul karing Ilukanu, ding Sibuanu tungkul karing Sibuanu. Ini tungkul neman kekatamung Kapampangan. Pekiapusan na ing akmang paralan ning pamanaliksik at pamaniulat a ginamit da reni at, lakuas na, itang ginamit da detang malambat na at sane nang binang maingat gagamit karetang paralan a reta, at mumuna ne karen i Fr. Horacio de la Costa SJ.

Nanu ya itang “research methodology and writing style” a ita? Munang muna, ing pamanisip isip Pilipinu, ali paituki king agus ning isip da reng Kastila o Amerikanu o aliua pang banyaga. Salesayan tamu in kekatang milabas a panaun at ing kekatang kasalukuyan, ali agpang king panlalaue da reng Kastila o Amerikanu o aliua pang banyaga, nun e agpang king sarili tamung panlalaue bilang Pilipinu at bilang Kapampangan.

Atin ya pang kayabe sangkap ing paralan a yan, dapot ali ta no pa pisasabian o ipaliwanag. Makagyu namung basan ya itang artikulung SLU-1984 at ining “kasalesayan” a gagauan ta ngeni at, kabang babasan la, maulata la retang aliua pang sangkap a reta.

Ati yu ing artikulu king Parts 17-40.

(Abatan ya ing kasuglung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here