Home Featured Article Ing kasalesayan ning Kapampangan (The history of Pampanga) Part 13

Ing kasalesayan ning Kapampangan
(The history of Pampanga)
Part 13

267
0
SHARE

KABANATA 3C

Salesayan Tamu Ing Milabas

Nung ing metung a Kastila atin yang sinabi karing kalupa nang Kastila king España, o ing metung a Amerikanu atin yang sinabi karing kalupa nang Amerikanu king United Staes, tungkul kareng Pilipinu, ing sasabian na GANITO SILA. Nung ing metung a Pilipinu atin ya sinabi karing Kastila o karing Amerikanu tungkul kareng Pilipinu, ing sasabian na GANITO KAMI. Nung ing metung a Pilipinu atin ya sinabi karing kalupa nang Pilipinu tungkul karing Pilipinu, ing sasabian na GANITO TAYO.

Itang mumuna, ausan yang Pansilang Pananaw (pan- SILA-ng). Itang kadua, ausan yang Pangkaming Pananaw (pang-KAMI-ng). Itang katlu, ausan yang Pantayong Pananaw (pan-TAYO-ng). Keng Kapampangan: Karelang Panlalaue, Kekaming Panlalaue, Kekatamung Panlalaue.

Ketang Pansilang Pananaw, ding Kastila (1565- 1898) sinulat lang ausan dang HISTORIA, tungkul ketang mengapaliari keti Pilipinas king kekaba ning panaun ibat ketang datang la, at ding Amerikanu naman (1898- 1946) sinulat lang ausan dang HISTORY, tungkul ketang mengapaliari keti Pilipinas king kekaba ning panaun ibat ketang datang la ding Kastila at, lakuas na, ibat ketang ila (ding Amerikananu) datang la. Dapot ing sinulat dang ita tungkul yang talaga ketang geua da at gagauan da busal tamu. Sasambitlan dakatamu e uling tutunggen dakatamung maulagang pisabian, nun e uling atilu mu busal tamu. Ala lang pakialam nung tutu o e tutu itang pamalita da tungkul king kekatang pangatau at sariling pamibiebie o kultura, o tungkul king kekatamung karinan, o tungkul karing kekatamung katutubung amanu (languages), o tungkul king kekatang milabas. E dakata buring iabe keng pamisabi da tungkul kekatamu, ania sinulat la king karelang sariling amanung Kastila o Inglis..

Ing penikuanan dang palto deng Kastila keng karelang historia at deng Amerikanu keng karelang history ya ini: ala yang ulaga ing pangatau da ding Pilipinu nung e ne dinan ulaga ning karelang panga-Kastila o panga-Amerikanu, ala yang ulaga ing pamibiebie o kulturang Pilipinu nung e ne dinan ulaga ning pamibiebie o kulturang Kastila o Amerikanu, ala yang ulaga ing karinan Pilipinas nung e ne dinan ulaga ning karinan a España o ning karinan a United States, ala yang ulaga ing nanumang amanun (language) a katutubu keti, nung e ne dinan ulaga ning amanung Kastila o Inglis, ala yang ulaga itang kekatamung milabas o kasaysayan, nung e ne dinan ulaga ning karelang milabas o historia o history.

Pisasabian dakatamu agpang king karelang panlalaue, at sasabian da GANITO SILA. Pansilang Pananaw.

(Reyes 2002: 7-10; 145-148; thoroughly, 149-232.)

(Abatan ya ing kasuglung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here