Dalan ning pamagbayu Neng Carlos Castro

  340
  0
  SHARE
  Metung karing masikan makasawup king panyulung na ning amanu tamu ya na pin kabud ing atin tamung pamasan. Ding pamasan babye lang inspirasyun karing kekatamung talasulat at karing kekatamung talabasa uling akakit da king mabye ya at sisikan ya ing amanu tamu. Makanyan kung e sasawan ipayabut karing manibala ning Dyaryung Punto ing alang kapupusan kung kapasalamatan king mirinan tamung pamikatagun makapisabit karing susulat tamung kapampangan. Malugud kong buring anyayahan ding kapatad tamu king panyulat king magpadala la sanang kawatasan king bale tamu: http://parnasu.ning.com ban alawe ku la ding kekayung lalang at kaibat padala ku no man keni king dyaryung Punto ban mibili la lalam na ning kolum tamung mipamansaganan Parnasong Kapampangan. Ing mepili pung pangane poesia menibat ya king panyulat na ning watas ning Sasmuan, ing Poeta Carlos mangalindan Castro. Oini pu ing poesia:

   

  Nanu ya man ing gubyernu, nanu ya mang ideyalismu,
  Maging iti demokaratiku, maging iti komunismu.
  E la mako ding kalulu agguiang nanu ing gawan mu,
  Uling atiu kekatamu ing sangkan ‘ya na ing tutu.
  Pamaglaban king gubiyernu ene pautus ning Guinu.
  Agpang king Banal a Libru igalang lang manimunu.
  Ninu man ing magrebelde at gawang e lejitimu,
  Lalaban ya ketang tildu ning Dios a mamakalulu.

  Ing pautus na ning Guinu karing mepiling Kristyanu,
  Dapat la ngan ping mamintu karing batas ning gubiernu.
  Igalang la ‘ng manimunu at telegang talasuyu,
  Ban malinis a serbisyu tanggapan ding sablang tau.
  Ding mepiling manungkulan atin lang kapakibatan.
  Ing mayap yang kabud gawan, kasakiman panginlagan.
  Nung nanu ing kailangan iti yang sukat lingunan,
  Labanan ing kakaluluan, pasulungan ing kabiayayan..

  E ya gawang biru-biru ing tungkulan king gubyernu,
  Uling iti instrumentu at galame ne ning Guinu.
  King ikakayap ding tau at kapaligiran tamu,
  Kapayapan karing baryu’t katimawan ding kalulu.
  Nanu ing sukat tang daptan ban kamtan ing katimawan?
  Pamisanmetung kaulan, pamangurakut sugpuan.
  Ding pondo na ning gubiernu kekatamu lang gamitan,
  King malinis a paralan agpang karing kautusan.

  Neng panaun ning alalan, masusi tang pag-aralan,
  Ing kekata’ng pamamili karing dapat manungkulan.
  Pilinan la ding malinis, lalu’t ding ating kagiwan,
  Detang atin nang sibukan ampon malino parasan.
  Mumuna ta sanang lawen ing karakter ding tatagal,
  King nanumang katungkulan at e tamu mamirapal.
  E tamu sa papadala karing kuwalta dang panapal,
  Karing pangakung e tutu at paralan a garapal.

  Detang dapat tang pilinan, malinis la pilubluban,
  E la matako salapi ampon e la tampalasan,
  E la sosobra king bisyu, maingat dong pag-aralan
  Ding problema na ning balen, ilang agad dang sikasuan.
  Ing mayap a manungkulan natural ya keng ganaka.
  E ya mabagsik a tau at e biasang mamigawa.
  Malugud ya king kayapan, e me damdaman manyira,
  Mayagwanta king sarili, magalang yang magsalita.

  Ing keang pibale-bale parati yang makabuklat,
  Lalu’t karetang kalulu, makabuklat ya pa palad.
  Malugud ya king pamilya – king asawa na at anak,
  Maka-Dios ya’t makabalen, karing pangaku tutupad.
  Ing kakung kapaniwalan, ala tamung dapat sisian,
  Nung baket ding manungkulan, garapal la at gajaman.
  E ta mu biasang mamili karetang dapat pilinan.
  Paysilo ta kareng kuwalta, sarili mu ing isipan.

  O Ginu ming mayupaya, kapilan miya kaya akit,
  Ing dalan ning pamagbayu ,ban miligtas king pasakit?
  Pasakit ning kakaluluan, pasakit ding manalipit,
  Ing aslag ning bayung abak maluwat mi neng e akakit.
  Sana Ginung mayupaya saupan yu ke pung magbayu,
  King kekaming pamamili karing dapat ming ibotu.
  Kapakanan ning balayan, pauna mi kening pusu,
  Bayu sana ing sarili, O Balen ko, IKA PAMU!

  Pasibayu pu, panenayan ku la ding kekayung sinulat a kawatasan king amanung kapampangan. Misaup-saup tamu pung pasiknangan taya at palabungan pasibayu ing amanu tamung sisuan. Dakal pung dakal a salamat at lalakuan ku pu kekayu ing mayap a oras.

  Renato Bonus Alzadon, PL
  Ari Ning Parnaso


  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here