Nunu king punsu

  281
  0
  SHARE

  Misan a bengi king arap ning tindahan
  mipapagkwentu la retang taung dakal;
  Ban abalu ku nung nanung pisasabyan
  sinalangi ku pa para makiramdam.
   
  Ing karelang paksa tungkul karing punsu
  at karetang taung awsan dang me-nunu;
  Ngana nitang matwang babye kuru-kuru
  king pamaglakad yu e ko bisu-bisu.
   
  Lalu pa ngana neng benging kapitangan
  ding nunu king punsu gagala la naman;
  Neng e mo akakit akwa mu lang turan
  king bistaman iti emu man kaburyan.
   
  Ing anti kanita e binang masulit
  uling antindian da naman ing matulid;
  Manyad kang pasensya a e mo akakit
  ilako dang agad ing ibie rang mesakit.
   
  Dapot ustung ika karen menyugid ka
  mabayat yang bina ibye rang parusa;
  Dakal a bage ing mengapalyari na,
  at asaksiyan da ring kakung adwang mata.
   
  Anti ing milyari kang Dorung kuliglig
  dilpak ne ing punsu meragul ya bitis;
  Malambat ya mu ring mirate king sakit
  ing meka-ulu mu i Alice Bungisngis
   
  Bukud pa kang Doru, ating miparusan
  tau ya Menila maki-kayabangnan;
  Deti kanung nunu ala lang katutwan
  bunga la mung isip ding taung mabelwan.
   
  Liran ne ing punsu, saka ne ginulut
  linakad mabilis ban agad milaut;
  Penandit kabud nia metilus a pambuk
  at akalupa de retang asung bunduk.
   
  At atin pang metung a kusang mengangas,
  a ngana ding punsu bale lamung panas;
  At pepakit niting migparagas,
  bingkalan ne iti ketang sarul gamat.
   
  Kauli na bale menimawas ya’y ti
  Mabilug katawan migkule yang berdi;
  Meskup ya salu at maybug mayataki,
  peniawad diang tawad ding kayang pengari
   
  Kabang ining matwa apilit ing kwentu na
  tahimik kami mung makiramdam kaya;
  Puera mu karetang adwang miyasawa
  a misisitsitan king kagulutan na.
   
  Ngana ning lalaki, king matwa mengutang
  nung ating manulu karing miparusan;
  Wa, ngana ning matwa mekibat marapal
  i Tatang Bestri ning sityu gaway-gaway
   
  Ala yang inulung e na apakayap
  karing panulu nang makakwa king gubat;
  Akakasabi no retang laman labwad,
  atin yang orasyun, dakal ya agimat.
   
  At kaibat nang dimdam ita ning lalaki
  marapal yang meko ketang umpukan mi;
  Ing babae namang asawa na niti
  payapa ya lukluk ketang tabureti.
   
  Meyari ing kwentu e pa mibabalik
  itang lalaki a biglang tinalilis;
  Ing kayang asawa ikwa na nang meinip
  salubung a kile, anting mabubusit.
   
  Ngana nitang matwa a keya mengutang
  “Nu’ ya wari minta ing abe mu inang?
  obat angga ngeni e ya pa daratang
  masanting siguru paintunan tane yan”
   
  Ngana ning babae a keya mekibat:
  “Ing sabi na kaku e kanu maglambat;
  imyan niamu kanu ing punsu, at kaibat
  keti ya magbalik ban muli keng agad”
   
  Vhelle V. Garcia
  May 20, 2012
  Abu Dhabi, United Arab Emirates

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here