Home Opinion Ing melapupuring Poeta ning Bacolor, Juan Crisostomo Soto

Ing melapupuring Poeta ning Bacolor, Juan Crisostomo Soto

1015
0
SHARE

(Metung karing keyang poesiang sinulat
ya’ytang pemansagan na niting “PANINAP”
a makaparikil king aldo nang bukas
ning Indung Balayan at ding keyang anak.

Simple ya pangulis lalang a poesia
nung suryan banayad pamilarawan na,
king nasang ipasyag at datang king masa
ing king salu niti anting mibabaya!)

APANINAP cu pin queti qng Malasya
malablab ne Aldo queyang aslagan na
ing guintu nang buac, asul, perla’t rosa
qng bigang busilac macaculaput ya.

Tatangad qng gabun ing guintu nang aslag
balang dengatan na maningning a quislap,
ine mete marangle segiwa na bicas
at linsut la bucu ba’lang mamucadcad.

Canita quinalat ing salang marimla
at sinalingalngal banglu ring sampaga,
agpang king mayumu at mamung musica
misagsag ing biga, ing aldo sinlag ya.

Ing duradung aslag ning aldo siniro
carin ya quinuldas metung a anino,
ing gani nang sutla at gasang malino
milalablab waring aslag na ning aldo.

Busal ning paninap aquilala cu ya
itang maulang Birhen ya i Maria Clara,
ing wanan nang gamat magdalang diadema
at ing metung naman bitbit na sampaga.

Kagpa na qng gabun gisan na lang silbag
ding bitbit na niting masamyung bulaclac,
kanita ya linto qng bunduc a mispac
ing Birhen Malayo bigung Pilipinas.

Pinutung no’ queta deta ning sampaga
at nganang sinabi: “Malagung Donselya
ibat ngeni icang Sultanang Malasia
at queca misubli ing banding simsam da.

O, cayumu na ning maninap macanian
agiang paninap mu maqui-cabaldugan,
ing maluat milugmuc qng panga-alipan
misubli ya’t lucluc qng tronu nang licuan.

Bacolor, Pampanga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here