Home Opinion Ding pera nu’la miras?

Ding pera nu’la miras?

512
0
SHARE

INGGIL king bage yan a e la mu barya
o sesilyu rening bayung akikil da
dening kapilan pa mu mibalita na,
king anti yan – oren, mipapanuldu la.

Nung ninu karen ing tune makirapat
minyingil o kaya diretsaan menyad,
‘singko milyones’ a e para ‘business tax,’
a pamangurakot, nung suryan banayad.

At e malaut ing masuspende la ren
king kapalpakan a gewa ra king balen,
a nu’ pilan besis da neng pikualtan den
kapamilatan ning ‘extortion’ ngara ken.

At uli na pin ning pane reng aduanan
a miayaliwa na, saken a mangamal,
at ‘cash,’ mipasawa ne at simbung na nyan
karing mangaintulid a sukat lapitan.

King kutang a kenu la taganang miras
ding limang milyun a karelang adugas,
at kenu la bulsa o kaya ‘bank account
midipositu ren, salugsutan dapat.

Uli na ning iti, masalang e palak
king aslag ning aldo ing pamanarampas
a pasari da ring ken misasapakat
a konsehales at ning SB Sec mekad.

King resolusyun a mipapanyangkan la
nung kaninu dapat miras ing parsala,
e mikakatulpak itang pakibat da
inya nanu’t karen e tamu magduda?

Nung ninu karela ing tutu sasabyan
e tamu asabi nung ninung malaram,
inya nanu pa man ken ing kasangkanan
asna king kalino ing kapanekasan.

Dakal nang mengutang nung ninung misinup
karing perang nasa reting isalikut,
ing ‘Una Grande’ nung e ya migpalpatuk
ing pemanyapat da e siningo buluk.

Ninu ing promotor king mesabing bage,
at ninu ngan kaya ding anggang kayabe,
ala nang muna keng itang taung memye
karing pera’ing kutnan, kaninu la mibie?

Sakali’t madalum ya ing ‘Una Grande’
kasong ‘extortion’ ken ing pekamatibe
a sukat isampa ban mipakarine;
ing ninu man karen – at nu’na la kine!

E ra na panayan mibulalag la pa
ding karelang lagyu, arapan ning Masa,
den pera lang balen, e dapat ibulsa,
ning ninu karen, nya isubli da la.

(E pa wari sapat ing karelang sweldu,
a manibat karing buwis den kekatamu?
Obat imbis ibie yu tapat a serbisyu
sariling interes ing pairalan yu?

At ding migtiwalang kekayu minalal,
alang pakundangan yu lang mumulangan,
kapamilatan na ning e karampatan
a e sukat gawan, bilang manungkulan?!)

 

Vhelle Garcia
January 31, 2021
Abu Dhabi, U.A.E.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here