Home Opinion Vote wisely

Vote wisely

416
0
SHARE

ILANG tulog na lang halalan na naman,
kaya ilista na natin kung sino riyan
sa mga Senator at mga Congressman
ang sa Mayo 13 ating ihahalal?

Gayon din naman ang para sa local post,
gaya ng magiging governor at ‘vice gov,
board member’ mayor, vice at mga ‘councilors’
ng bawat probinsya, bayan saka lungsod.

Mainam na itong tayo’y may kodigo
na inihanda riyan bago sa presinto
tayo magkumahog para makaboto,
kaysa wala tayong hawak kahit ano.

Ang tendensya kasi nitong tayo’y walang
inihanda kahit sulat kamay lamang
na mga pangalan ng ibobo riyan,
posibleng ang iba’y ating malimutan.

Maari din namang sa di sinasadya
ay maparami ang bilang o sumobra
ang maiboto at ya’y maging sanhi pa
ng pagka- ‘invalid’ ng ating balota.

Kung kayo naman ay wala pang napili
na gustong ihalal, huwag magmadali,
masdan isa-isa ang mukha ng dati
at nitong ngayon lang magkasakali;

Na tumakbo para makapanungkulan,
tulad nitong mga bagong salta pa lang,
sila itong medyo mahirap tandaan
ang kani-kanilang bitbit na pangan.

Sa dami kasi n’yan, na labing dalawa
lamang ang pupuedeng ihalal kumbaga,
mahihirapan na tayong imemorya
ang mga pangalan ng dapat isama;

Na di kagaya r’yan ng mga tumanda
at palaging kita nitong taong madla
ang pangalan nila’t mga pagmumukha,
kaya kilala pati ng mga bata.

Kung sa tantya natin medyo kumapal na
ang dati ay mala-sibuyas na kara
nitong sa Kamara na halos tumira,
makabubuti ang palitan na sila.

At ang ating ihalal mga bagong mukha
hangga’t maaari kung talagang wala
nang ni isang Solon sa senate tumanda,
ang maasahang magmalasakit kusa.

Iyan sa ganang sariling opinion
ni ‘yours truly’ ang posibleng makatugon
sa suliranin ng ating bansa ngayon
nitong paparating na ‘midterm election’.

Kung saan ang tanging ating ninanais,
sana ang eleksyon ay maging malinis
at di mabahiran kahit na gabinlid
na pandaraya r’yan ng sinumang ‘culprit’.

Bumoto nang ayon sa ganang sarili
nating paniwala ay makabubuti
para sa lahat na, at huwag ipagbili
ang ating karapatan hangga’t maari!

Tayo rin naman ang talo kung sakali
na matapat tayo sa ika nga’y bungi;
Iba na ang ‘wise’ sabi ni Ka Igme,
kaya marapat lang na mag-ingat lagi!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here