Home Opinion Pasari ning pamagloku

Pasari ning pamagloku

592
0
SHARE

Nung ating anak a masulit kasabi
Alang mibas keng kalokuan nang Vicenti,
Nung insanu’ing bawal yang buri nang dili
At e’re ayoyo agyang nanan de’yti.

At nung nanung bage a pikakasaman
Ya’na pin mang buri nang pane gagawan
Pati kakialung na pane nang paglokwan
Inya ali ra ne buring pakiabayan.

At ya namang keta bukud sakit buntuk
Ding kayang pengari a e mamin a lub
Nung nanung gawan da king bage makasnuk
A pamaniaptan nang pawang e makatud.

Madalas, agya mang malaut king tutu
Sabyan na ditsu nia king balun menabu,
Kalupa nyang misan a gewa nang biru
Ing migpapiglo yang meket kamulalu.

Mipapulayi lang pintalan de iti
King nu’ya migbawas dapot karas deti
Ing karin disan da a lokung Vicenti,
Atuk-atuk ya mung lalagapak mayli.

Manibat kanita e ra ne panwalan
Ding pane na namung buring pamaglokwan,
Angga na king iting kayang kamulangan
Miras king talagang tutu na pala yan.

“Sakoru, sakoru!” matning gugulisak
Ning Vicenti karing kalupa nang anak,
Karagul na ngana nining makamandag
A ubingan keni, tiktuk na ku bayag!

Ala, e re pansin at alang linapit
Metung man angga king dem ikua rang meynip,
Inya y Vicenti kabud da nia ikit
Ala nang inawa, makalislis buldit!

(Yan king uli namu ning kesyasan buntuk
At pamagloku nang pawang e makatud,
Miras king papiglo ne at maniad saup,
E re sikasu at lepitan ing buguk.

Wayta, uli na ning pane nang gagawan
Karing kakialung na ing mialiwang mulang,
E ka pin sumawa at e na panwalan
Ing nanu mang bage a keka na sabian?

At agiang marahil kakalugurn me,
Kamaganak at/o kapatad meng tune,
E ke sumawa nung gagawan nang pane
Ing anti kanyan a delikadung bage?

Inya ika Puroy mamapus ali ka
Kang Vicenti banting e malyari keka
Ing anti kanyan a dapat misalba ya,
Yan e re pinsinan – at yang kemate na.

(Ing ugaling agyang e tutu, maralas
Papiglo meket kang ubingan e mayap,
Metung man pin alang maniwala mekad,
Katutuan na ing ken kekang gugulisak.

Mayap ne ing alang bulad ken unabis,
Kesa kang Marites ka makipag-tsismis,
Nung nu’balu na’la ngan ding lalual buldit
King kulambu – lalu na neng aldo Biernes) !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here