Home Opinion Oras na, para king mal tamung kultura

Oras na, para king mal tamung kultura

209
0
SHARE

NAPUN, aldo Lunes, i Frank Guinto, Aku
i Madam Erlinda Cruz na ning HAU,
ampo ing metung pang king manang Amanu
manyese, mekumbira keng pasibayu;

King GNN 44 TV Station
Ban misan pang apisabi ken ing tungkul
King salita tamu a ume nang dulung
King pangalumpawi nung e ya magambul;

Ngening imbes iti apalabung ta’ya
At maniangang dakal anti ing minuna,
Iti, king kelan dang malasakit kaya
Ding alang masabal a sukat magmana;

Ing kararasan na kabud nia mate yan
King danggut dang dila reting kayanakan,
Nung e ta’ igising king pusu’t panamdam
Deti ing ulaga niti king balayan.

King talakayan a merapat, a nung nu’
I konsehal John Susi ning Lubao mismu
Ing ‘host’ ning programa, ing tema misentru
King nung makananu yang magambul ustu.

Kaugne ning ‘Buwan ng Wika’ keng nasyunal
At keti ken yang tauling Biernes ning bulan
Ing pamagsusi king Salitang menan,
Iti pasibayung sukat tamung biayan.

Kabilang karing ken meging panukala
Nang Ms. Erlinda Cruz, ing ngana iti sa’
Pagmalasakitan de ring keng upaya
Ating maragul a malyaring agawa.

Agpang kang John Susi at Francisco Guinto,
A ketigan na ning kekong talasuyu,
At ning kayabe ming (e ku ikua lagyu),
Pamisasanmetung ing peka-malagu.

Muna, ban e lalung anting mitalandang
King bangin ning ngara alang kasiguruan,
Pamikalu-kalu king meto’ parasan
A masagip la ring Sabing mekalinguan.

Yan kapamilatan ning mipalual tamu
At/o magpalimbag karagdagan libru,
A nu’ing kalamnan da Kapampangan mismu,
Alang sangkan e lumabung pasibayu.

Mupin, bayu ta’la ipalimbag, palual
Paulip tamu pa ing maging kalamnan
Ding libru ban deti e la misamutan
Salitang e naman pala Capampangan;

A’yantimo ken ing pepalual ning DepEd
At ding aliwa pang mas dakal ing ‘reject’
Kesa king makatud a sabing ginamit,
Puera karing ngara mas dakal ing ‘Taglish’.

E kaya masampat ing ipa-ulip la
O pa-‘edit’ pamu karing tune biasa
King amanung kari Ingkung ta’ amana,
Bayu ipalimbag banting plantsadu la?

At ban ing Sabing ustu at manayun
A pangasulat ken king sariling tamung
Amanu, e lunto manawang, basulsul,
Imbes king manayun at dapat pasulung!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here