Home Opinion Nu’ne papunta ing yatu?

Nu’ne papunta ing yatu?

702
0
SHARE

Ngening king mabilug a yatung karinan
Tabak ne waring Damocles ing pandemyang
Sakit a nanu mang oras makasadyang
Mabaldug, ing sabla alang kasigurwan.

Antining angga man king penandit a’yti
Atyu pa babo tang’ kabuntukan iti,
At king kelan tamung ingat king sarili
Yang makamate kekata’ bandang tauli.

Subali pa kening intasang ing Tsina
Anti ya mo wari keng masiring linta,
A nung nu’ pati ring bansang karatig na
Pagnasan na niting akua ing karela.

Partikular iting bansang Pilipinas
A e na mu naman king paritak-ditak
Ikua nang asaklo at timbakan agad
Pati ing e kaya, a sakup tang’ dagat.

Umasdan ing sabla a ngeni tigatig
A’yanti mo waring king balang penandit,
Ing sabla balamu pin binang manganib,
Ing yatung karinan nu’te pa asagip?

Ing banua at gabun masulit lang miugne,
At ing tinggaputi king gintu ‘samut de;
Pero’ing batu’t balas malyari lang miyabe
Ban misanmetung la king metung a pake.

Misan pang isitsit king bagul ning angin
Ing kulyo, at maka-pangkaklak a saing;
At ing katuliran… isabug ta’murin
Ban keta ing lugud yang mag-Ari karin.

Misan pang painuman la bangkak king tula
At dampian ding matang malulumud king lua;
Kaulan la ring keta merimla king guna
At ibayu piblas ding lubas king sabla

Anitining nukarin ne painturu’ing bukas,
At nu’ya mapupus biltangan tang’ gasgas?
E ta’ apihu ing kekatang pigagap
Karin king marayu, managumpe kaibat.

Ing bukas nung nu’ne talagang papunta,
Ngening ing bie keting yatu makanian na?
Kasalpantayanan king Dios, Ibpa Banua

Ing bukud malyaring agawang sandata.

(Ngeni mamili ka… in’sang mas mung buri
Itang agiang Kaya, maus ka o ali,
At king gayut ning bie pane maka-ambi’
Dapot kaibat niti mitangab king api?

O keti nung nu’ka matapat mibata
At lubus menginlag king abluk ning sala?
Pero kalibe ning sakripisyung ita,
Siping na ning Ginu… mie kang alanangga.

Mibangun ka’t batyon ing kekang daratang
Ban e ka malili’t misakab king dalan;
Itangad mong mata a maki-parasan,
Ngeni at king bukas… kambe ning Miglalang!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here