Home Opinion ‘Merry Christmas’ pu ‘Nanay Baby’!

‘Merry Christmas’ pu ‘Nanay Baby’!

1158
0
SHARE

KANITA i ‘Nanay,’ indat bayu miras
Ing Kayaldawan Nang Beitan ning Mesyas
Yagkat na keng pane ban makipag- ‘Christmas
Party’ keya king Max, king Capitol at Clark.

Pero yan nung bakit anting mekalinguan
Kilub na ning pilan banuang milabasan,
Paninintunan mi ngeni ita ‘Nanay’
A kipmuan king saya tamung pagselebran.

E binang magastus, kasi nu’ mu anti
Ing dasan na ken ning maugtu mu bali
At abutanan mung para pamasahi
Ning kekatang Kaduang Indu a mal dili.

Kaybat ning simple tang pamisulu-sulu
King Max o kaya king Capitolyo mismu,
Itang sagad pisngi karing timan tamu
Ing ken kapalit nang ning iduang nang pihu.

Yan ing maluat ku nang e bitasang tikman
Kilub na ning pilan Paskung milabasan,
A nu’ ing alino na mu man ping ‘Nanay’
E ku ikit angga ngening salukuyan.

Kagalang aku mu ing e ra na yagkat
Ding kayabe karing Paskung mengalabas
Nung inya nanu mang king lungkut panaplak,
Ala nang unabis digpa karing palad?

Linub king sariling kakung kaisipan
Ing magkang iti e pa lubus mituknang.
Nu’ne ukulan ku ing aku mu galang
Ing e ra na yagkat o e mipabaluan?

Abalitan ku ing atin pang pisikal
A pamitipun ding keng Media gugusal,
Pero uling matua na ku’t e mitagal
Karing alang ‘balls’ ken – ing kakung ketanggal?

Iti kwenta buri ku mung ipabalu
Karing mangaintulid nung iti pin tutu,
At ban ining bili manahimik namu,
King bage e dapat ing makisaglulu.

Lalu king idad kung migit nang otsenta
Ngening salukuyan, a nu’ pilan banua
Namu ing dasan ku – iti pin e ku na,
Dapat ikasakit lub ing pagkait da.

Takman da mu rin ken ding alang masabal
King kaparang tau – a sasarilinan
Den ing meto’ bage a e ra ukulan
King iti, king mata ning Dios kasalanan.

Nung iti, king bili ta’ e makabayat
Nanu’t king aliwa e tamu arapat
Isitsit o kaya karela iparas
Ban midampulayan mu man agyang ditak?

Partikular ngeni a ing Covid-19
Bawal lang lumual ding antimo kekaming
Senior a nung agyang king Kapitolyu pin
E ra ke paluban ken ding guardya karin.

Inya angga mu king mibabata kami
A maka- ‘quarantine’ karing tuknangan mi;
At magkang payaus na lang ‘Nanay Baby’
Ding ken e ra na pin abisan man ngeni!

(Kekayu pu ‘Nanay’ e ya pangabayat
Ing nanu mang bage kekayu manibat;
Pero nu’ man anti kalati ing ‘Christmas
Gift’ a mibie: Laksa ke pu pasalamat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here