Home Opinion Manyaman ing Putat keng Buru

Manyaman ing Putat keng Buru

211
0
SHARE

I ABE at Igan memaduas lang paro
Keng ilug dane ning barangay Maysulo;
Nung nu’ miras na ing kaugtuan ning aldo
Ing karin makaynip deting katototo,

E la pa mekakua agyang buntukin mu,
Akutang nang Igan nung nanung ilutu
Ning Abe agya sang’ itiltil da rugu
King burung asan a bakal dang dinayu.

“Igan” nganang Abe, “ wayta itang mangga,
Kalabung na putat mapa’ kuma kata,
Maniaman keng buru, yan atakman ku na;
Malakuan na ka ken – aku nang sumaka”.

King bangka ya namung melakwan menaya
Ining Igan, kabang king pun nitang mangga,
Minukyat yang dapal y Abe ban keta
Makakua yang murang putat a yulam da.

Mapilan penandit mekapagbalik ne
King bangka, magdala yang putat y Abe;
“Sanduk na ka” ngana king kayang kayabe,
“Kuanan mu ing buru a keta ku kine”

“Nanu pang kuanan ku?” ngana nining Igan
“Wayta, belibag ku lele na ning pampang!”
“Obat inugse mu? Nu’ta itiltil kanyan
Ining putat mangga a kakung inagtal?”

“Sinabi mu kasi manyaman ing putat
Keng buru nung inya belugse kung agad!”
“Asus, asus” nganang anting maybug kumyak
Ning Abe kabang king bangka ya paparak!

Manyaman ing Alak?

SABI ring aliwa, ing Alak manyaman;
Ali, e tutu nung aku ing kukutnan,
Kasi, makananu ku mong’ paniwalan,
Yan sibukan ku nang tikman inyang misan.

Subukan mu na mong’ keng nasi yambula
Nung nang’ kaulyan ning kakanan mu Kaka?
Lawan ku nung e mu siguradung yapsa,
Agyang asna keng pamangan kasiba!

E ka pamu sane inya e mu balu
Nung nu’ anti nyaman nganang Tatang Iru;
Asus, asus, asus, malaut keng tutu,
Uling ing lasa na n’yan makapangungku.

Angga mung primeru mapait a lasa,
Lulwat, yuyumu at panintunan mu na;
Oyan ing masulit, maka-adik pala,
Makananu potang kusing man ala ka?

Masanting akakit wari ing magtanud
Kareng miminum keng karatig mung bakud,
Itang nanan mu na ing ating mitisud
Ba’na kang tagayan? Iti, e makatud!

Inya e mu na ku kukumbinsyan pane
King yang alak ating ikakayap Abe?
Yan kabud sinobra… ketang e mu male,
King pautik-utik ikapupud mu bie!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here