Home Opinion Manyaman ing Alak?

Manyaman ing Alak?

1075
0
SHARE

SABI ring aliwa ing alak manyaman,
Ali e tutu nung kaku yu ikutang;
Kasi makananu ku ping paniwalan,
Yan sibukan ku nang tikman ketang misan.

Mengapangingis ku at mengapatilak,
Keng sobra kapait, kapali at salpak;
Inya ing sumabing manyaman ing alak,
E ku mu asabi ing malwat neng turak.

Subukan mu na mo’ keng nasi yambula
Nung na’ng kaulian ning kakanan mu, Kaka?
Lawan ku nung e mu siguradung yapsa,
Agyang asna ka keng pamangan kasiba!

“E ka pamu sane inya e mu balu
Nung nu anti nyaman” nganang Tatang Iru;
Asus, asus, asus, malaut king tutu,
Uling ing lasa na nyan makapanguku.

“Angga mung primeru mapait a lasa,
Lulwat, yuyumu at panintunan mu na”.
“Oyan ing masulit, maka-adik pala
Makananu potang kusing man ala ka?”

Masanting akakit wari ing magtanud
Karing miminum keng karatig mung bakud,
Itang nanan mu na ing ating mitisud,
Ba’na kang tagayan? Iti e makatud.

Uling mibaba kang ustu pangatau,
At pangingilagan ding kabaryu mismu,
Sakalit miras king antiting estadu
A sugapa na ka king antiting bisyu.

Tula mu mo wari ing pisisitsitan
King anti kaniti a e ikarangal?
At nu’ misayaran kang alak akmulan,
Ayamyam mu itang makipag-plastikan?

E ku buring sabyan, king ing bisyung alak,
King bie ning ninu man alang ibie mayap,
Nune ing kanaku anti kung patuyag
Ing dakal na ken ding e mistil yagkat.

Balamu tabi keng kaladua ra reti,
Anti la mo waring kirukan a bibi;
Lumapit la agyang ala kang sinabi
Ing agkatan ta’la matulid a sabi.

Ing anti kanyang a pakapalan lupa,
King lagyu ning inum makasumami na;
Pablasang ing pinung ugali kanita,
Dela ra nang mete ring minunang matua.

Ika, a mapad keng kabud na sasake
Keng inum, king agyang e ra ka kayabe,
Ing anti yan e mu ikakayap king bie
Uling kapintasan ketang e mu male…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here