Home Opinion Makuyad a sulyap at panalala kang Gat Andres Bonifacio

Makuyad a sulyap at panalala
kang Gat Andres Bonifacio

649
0
SHARE

MAKABA-kaba nang banua ing milabas
manibat nyang i Sam kusa neng ikuldas
ing bandera niti, at keta ing tinas
deti king Cavite, ing mal ta’ng Watawat.

Tanda, ing itamu kalag ta’na gapus
king panga-alipan, a mengaring tilbug
keng tinggaputi ing karelang pigkalub,
uling atyu la ken – makasininggulut.

At ila pa muring kukumpas, dirikta
karing lider tamung dapat manimuna
king nanu mang bage a ikakayap na
ning Indu ta’ng balen a inalipan da.

Timawa ne wari iting Pilipinas
ngening dakal la pa murin oras-oras
ding daywan a keti palihim sasanglad
karing ‘airport’ ampon pampang tamung dagat?

Pablasang e ta’la anting tutodusan
ding keraklan ken a kekatang opisyal,
menasa asna la kalaguang saliwan
inia makanian lang ken mikakarakal;

Ding menasa e tamu kakule balat,
a lumba-lumba, bina king karalas
at ing ‘Visa’ reti kabud mu ‘pastilyas’
a pamie ra karing opisyal ta’ng korap!

(Inia king antiting ngeni mayayakit,
Atin pa kaya ken lunto Jose, Andres,
Luna, Abad Santos, at anti kang Luis
(Taruc) a ing bie ra king kalayan ibwis?)

ALA NA, nun’e ing ‘ATAPANG A TAU’
a’yantimo pin i ANDRES BONIFACIO,
nung nu’ king sakup nang balen AGUINALDO,
karin de pete ing Pun Katipunero!

Ding ngara galame ning budning heneral,
pasari namu ning dirya’t aliwa pang
bage e misulat king kasalesayan
at e mibulalag nung nu’re kitkut yan!

Andres, king uli mu mibuklat la mata
ding dakal a kekang tiruanan tikdo la
at talan nanu mang bage agamit da
keng pamakipagkal king mapaling gyera;

A’yantimo iniang ding tusung Kastila
sekupan de iting kekatamung bansa
kilub ning makabang panahun, at ala
metung mang mabandi ing tinikdo yata?

Pero ining Andres busal ning kalukan
at binang dimut a keyang pegaralan,
ikua neng atatag meto’ a kimutan
a bininyag deting lagyung Katipunan.

At iti ing meging dalan ban mitabi
la ring kekatamu ken mig-Ari-ari,
mupin ing masakit, i Andres e pin wari
king mayap nang gewa mapait ing sukli?

Uli na ning ditman king sariling lub na
e niti ukulan ing bie nang darala,
yan mapulid mismu karing akasangga
na keng Katipunan nyang panahun a’yta.

Iti makuyad yang paldas a parangal
kang Bonifacio king bie niting delanan
a sukat isikap karing kabubuslan
tamung salu bilang tune Capampangan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here