Home Opinion Konsensya

Konsensya

117
0
SHARE

MADALAS lalu neng aldo kung paynawa
keng parumingguan a kanakung obra,
pamamaril ayup ailigan ku na
at meging libangan ibat pa kanita.

Nandin, anti na ning mapilan nang aldo
ing e ku dinulung king dayat mematyo,
aisip kung imbes mangasu kung bako
mapa’ king kangatba ku subukan matyo.

Ban mamaril namung asan kening ilug
oneng mipayntagun ing danum malabug,
uli ning ala lang patugut mamalug
ding aplit sisilo kitig ampon kimput.

At nu’ natural mung magalo ing danum
uli ring king pampang ning ilug dinulung,
inya ban e na ku nukarin lumuyun
kabang panayan ko’ng sumakang maranun;

Sinalilung ku pa lalam ning palapat
banting king pali ning aldo e mibilad,
at menintun lugal medyu matas-atas
ban e ku manikal keng katatalakad.

Migluklukan ku pa king metung a sanga
kabang inten ko ring king ilug sumaka;
at niang meynip na kung karela manaya,
aisp kung muli ku pang magpaynawa.

Kabang kukuldas ku kaku yang amatan
busal ning talaib ing Wis a palungan,
inya ing gewa ku ba’yang e mayabwang
migkubli ku karing bulung ning tanaman.

Agad keng pinorma ing kanakung baril,
at niang mikasa ne berilan keng tambing;
King tinud a balas ikwa nang meliping,
mipasageuk ya at migbiling-biling.

Sinalikadkad ya at biglang mirukduk
pilan mung penandit mete ne ing ayup;
Ot kabira-bira ikit ku lang lalsut
palwal king talaib ding kayang malutub.

At ing gayndu reti e re buring lakwan
lipungan de’t anti re mong gigisingan;
inyasa’t kaniting malino metañgal,
ing kanakung pusu dimdam keng mebangal.

Keng kasisiak da ren a’yalang patugut,
tikpan ko ring kakung mingatbang balugbug
uli ning punebre waring sari lungkut
ing kiak da ring sisi ning beril kung ayup.

Mapilan penandit lalu lang meliswas
at e ra balu nung nu’la dane marap,
uli ning anti rang abitasa mekad
ing ala no’ng gayndung karela lumingap.

Nung nu’ pasari ning kaku libangan mu
meyala yang kalma ing karelang indu
a sukat manese at mayntun isubu
kabang king sale ra manaya la rugu.

At nu’ uli namu ning kakung arapat,
nanung kaulyan den nanan da mang sumyak?
Nu’ne angga mu keng mate lang e oras
potang keng danup da ala no’ng’ panaplak!

Manibat kanita tintu ku king kanwan
ing e na mamaril ayup kapilanman;
Sumbat ning konsensya mabayat pusanan
ning ninu mang ating pusu’t kaisipan!

Bungang panyulat neng:
Vhelle V. Garcia
Abu Dhabi, U. A. E.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here