Home Opinion Kapamunan karing sablang asosayon a nu’ku kabilang

Kapamunan karing sablang asosayon a nu’ku kabilang

443
0
SHARE

Antining aliwa na akung Pamuntuk
ning AGTACA buri ku mang ibalaus
ing keng MSGC ra kanaku tituk
antimong kasapi ganap nang mepatlud.

Makanian man pag-pilitan kung tumagun
keng pekamalapit marapat a pulung,
na ning MSGC ban ding kalili kung
akasaup king me’sabing asosayon;

Akilala yula ring ken bayung alal
a Pamuntuk ampo pa ing Bise bilang,
antabayanan ku karelang paniatang
ban ipakilala karing kayaguman.

At aku antining e tamu apigil
ing tutwa o mikaka-edad ngara pin,
mabawas ing kaku sadiang makarikil
a sukat intregu’t kenu panabilin.

Angga’t ining kaku pematad dang pusad
a pamana kaku na ning Talasulat
at Poeta anti’ing meangu-bie kung Dad
kaministilan ing isundu ku dapat.

Ban e malupawi king danggut tang’ dila
ing Amanung Sisuan a e sukat matda,
waman sumangid nyan, nung e mu pin ata
ding mapilan e ne mikiso bitasa.

At metung ne pin ken ing tune malugud
king arte’t kultura maragul asaup
ban e mate iting ngeni alto-lumbug
a Salita – i Oca – ing ken e painggulut.

Nung nu’ kapilan pa ing kasalesayan
ning bie na, a kaku pepa-Capampangan
from English, Tagalog – at ken sinulat nang
Caesar “Bong” Z. Lacson ila ring pikopian.
At ken king Arayat ing launching merapat
para king libru na – at nu’ e la ditak
ding keyang amigo’t kayaduangan gamat;
at kang Mayor Vi ne ngeni makilangkap.

At kabilang pin keng mesabing okasyon
pepakit suporta at anting susulong
ing kanita i Oca ya pa ken ing Mayor,
at ‘consultant’ ku keng ‘Arts & Literature.

At aku pa murin ing keng MSGC
pepayabe na ning mapuring Alkalde,
mupin ngening ‘migdimitir’ na ku, wayni
ing bayung Pamuntuk – yanang manalili.

Yabut ku kekayu, keyabe kung maluat
keng MSGC ing laksang pasalamat;
Kang Dr. Lety Yap, a pekamalambat
diling akabasa – lagung alang kupas!~

Bishop Alex Santos, Dr. Javier, saka
i Ching Pangilinan, Badet at Joanna,
a neng ating Presscon yang talakumbira
karing Reporters at ken Kolumnista.

Pero susulat ku pa murin keng PUNTO
at kareng aliwa neng kailangan da ku,
at angga king bayu ku mate siguru
e ku tikusan ing susulat keng diaryo!~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here