Ing tune Kapampangan

  2708
  0
  SHARE

  Bista ’t milabas na ing Aldo Beitan ning probinsya o ing Pampanga Day bilang,  paintulut yu ing tagkil kung mapilan king pamagmasusi a mengalabasan  At yan kaugne ning mesabing okasyun a nu’ ing pintas da kanita ring mirun,      Partikular karing ngara meging Timun king programa e la man keti meratun.

  Kasi pin liyus king ing Salita tamu   ang    king dila igkas da king okasyun mu, Dila neng Balagtas at Uncle Sam pihu ing miyapse lubus babo entebladu. Umpisa, angga na king lubus mayari ing mesabing aldo a pamagmasusi, Salamat nung ating malili saguli a ing Sabing  ana tagkilan de bili.

  E ta’ lalako ing manyabi lang Inglis nung iti yang dapat salitang magamit, Pero keng aldo  ning kekang panga-bait  e ta’ neman sana pabusten tatangis. At ing metung da pang pangisnawang saldak, ding king  Amanu mu, gagambul, lilingap, Ya’ytang nung insanu ding tune nang anak ila ring ala nang dake agyang ditak.

  At  ding pinili rang pemandinan galal karing mapilan a banuang milabasan, Nanu’t nanan ta’la man ngarang  sanakan ding aliwa e la yata karampatan? Baket uli na mo’ ning metung yang tanyag a komersyanti ken o  personalidad, Malyari neng yabe, sabitanan “award” agyang ala’ng gewang keka mekakayap?

  Kabang karakal ding  lubus mangaintulid yabe ban mirinan king bage mebanggit? Pelalung amak a keng dalan mamalis atin yang upayang kaniti magkamitNung iti tapat ya king keyang tungkulan at ding pasueldu ra kaya bulan-bulan,Katumbas ning keyang  tune pipagalan  ampon ning pawas nang tinulu king kanwan! Bilang ‘most outstanding’ nanu ing criteria  sukat   pagbasian para miyabe la?

  Muna, makailangan, yan Kapampangan ya at aktibu dapat keti king probinsya. E uling mibandi ya karin Menila mibantug pati keng aliwang bansa,  Dapat neng miyabe, nung iti bitasa  ti Kapampangan yan ala yang  gewa? E wari ing paksa ning pamagmasusi inggil mu keka at karing mal mung Dai;  Nung nu’ ing kultura’t tradisyun     ning lipi  yang nanan tana’ e sukat malumpawi?

  At kaugne niti nasa mong’ tipunan king masayang Aldo a kekang  Beitan, Ding sapni mung meging mapuri’t marangal a e re kelinguan ing Balen dang tibuan? Sumangid ning deti  meging matagumpe  ampon misaplala    king biltangan dang bie; Pero, sana retang dapat mung miyabe ilang sukat tamung simen masalese. Ding e ta’ balu nung  ipi nong’ Uncle Sam  o palipi nong Balagtas ning Bulacan, E ta’no yabe ban ing Salitang menan ing e ‘Salimpusa’  – Aldo mung Beitan!!!  

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here