Home Headlines Ing Migkunsulta king Doktor

Ing Migkunsulta king Doktor

472
0
SHARE

I Juan pikabaluan agpang king istorya,
Bukud king asne king katamad liñgo ya;
Inya naman agyang migit neng singkwenta,
E na pa aisip ing pamakyasawa.

Kasi maragul a responsibilidad
King bie ing mika asawa at anak
Lalu keng bili na a milalu tamad
A nung makananu na lang apalaklak

At anti ning iti ulila neng lubus,
Asu nia at pusa ing kayang kalukup;
At den king aldo-aldo ila rugu kabud
Kasulu nang pane, kayabe matudtud.

Makanyan man agyang maki-apalya ya
Keng gulut ngara pin, daranup aliya
Uling ding kasamak da ring pengari na
Atin lang yatad a dake keng pupul da.

At iti pin ya ing kayang pangabiabyan
Ampon paragastus niti keng pamangan;
Mupin agyang e ya daranup intasang
Madalas tiktak ya keng kapangalingwan.

Misan, kabud namu anti yang mipakde
Kabang mamadwas ya gilid na ning tete
Kasi aisip na ing pabalikan ne
Ning doktor a nu’ya misan pepalawe.

At ba’nang abalu ing meging resulta
Pabalikan ne’yti ‘after 3 days’ pala,
Kaybat nang tiparan ing egana-gana
A penabilin na pin ning doktor kaya.

“Dok, aku’ytang migpa-ulu banwang metung”
“Wa, balu ra ka pa” ngana niting doktor,
“Ikutang ku mu pu nung malyari na kung
Mandilu uli ning ala na kung sipun!”

(Sobra ne man ata’ yan kapangalinguan
Intasang kilub na ning mapilan bulan,
E na aganaka ing papagbalikan
Ne ning doktor nung ya e rugu magulyan?

Daig ne pa talas memoryang Ingkung ku
A ngen siento dyes ne idad siguru
Pero asne pa keng kagaling magkwentu
Lalu potang ya ing makasingku litru.

Nung apulu la ring apate nang Hapon
Inyang ‘World War II” deti mag-‘times four’
Neng king umpukan ding mililibri inum
Ing taya ya kabud ing ‘hero’ kung Ingkung.

At i Apu ku yang makasupil kaya
Potang mag-‘times 10’ na la ring apate na;
Kasi keng katalas na pin a memorya
Pati’y Lapu-Lapu madalas yabe na!

Ya sana kanu kang Ferdinand Magellan
Keng pamibunu ra mekatabtab batal
Nung i Lapu-Lapu e ya mu sinamal
A maging bayani king Isla ning Mactan?!

Nung nu’ i Apu ku rugu yamu kabud
Ing makapasuku at malyaring mutus
Paulyan ne’y Ingkung a mangalo intud
Kabang ya maglakad yang painut-inut~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here