Home Opinion Ilang ‘officers’ ng DAR, baog sa batas na dapat ipairal

Ilang ‘officers’ ng DAR, baog sa batas na dapat ipairal

1120
0
SHARE

Masakit tanggapin ang katotohanan
ng ilang pinaka-‘head of office’ nitong DAR
ang kakulangan ng sapat na ‘knowledge’ niyan
hinggil sa batas na dapat ipairal.

Kung saan gaya ng bawal na isangla
ng ‘allocatee’ ang magkaroong lupa,
tawag ‘landed estate’ pero nilabag nga
riyan ng ‘beneficiary’ ito ay di tama.

Pero nagawa riyan ng nitong mag-asawang
‘Cara y Crus’ ang lupang ‘allocated’ pa lang
sa kanila, at nang di nakabayad yan,
inilit ng bankong pinagka-utangan.

At ako, ‘as a buyer-in good faith’ nito
‘thru a public auction sale’ itong dehado
sanhi nang si Cruz ay nagmatigas ito,
na ang isinangla ‘building’ lang diumano.

At nang dahil na rin dito sa ‘erroneous’
na hatol ng DARAB lumakas ang loob
ng manloloko na kasapakat ni Cruz
sa paggawa riyan ng bagay na baluktot.

Ang pagpanig kay Cruz sa alegasyon niyan
na ‘thirty (32) square meters, more or less’ lang
ang isinangla sa ‘more or less’ 509
na ‘allocated lot’ na di pang-sakahan;

Kundi ‘residential lot’ lamang kumbaga,
At 108 sq. meters lang talaga
ang sukat ng ‘building’ na tanging iisa
na nakatayo riyan nang isangla nila.

Ang ‘tax declaration’ na iba’t-ibang sukat,
may ‘thirty two (32),‘sixty’ (60) at 280; lahat
‘Fictitious’ at pawang ating matatawag
na pandaraya at sa matuwid salat.

Pero nang dahil sa di pagbigay pansin
ng ilang ‘higher rank’ na ‘officers’ natin
d’yan sa DAR kung ano ang talagang ‘ruling’
hinggil sa naturan, ‘yours truly’ ang ‘victim’.

Sa ilang taon ko nang pakikidigma
riyan sa kwenta ‘juez’ na di alam ang tama,
ako ang lumabas na kaawa-awa,
pagkat simpleng isyu di maitama-tama.

Kung ani Mrs. Cruz, tanging bahay lamang
ang ‘subject’ nitong ‘loan’ maling katuwiran,
pagkat ano pa mang istraktura riyan
sa ‘subject lot’ pasok bilang ‘collateral’.

At kwenta ‘squatter’ lang sa ‘landed estate’
na pag-aari ni Rogerio Gonzales;
kung kaya nga’t lalong wala sa matuwid
ang maling rason niyan na iginigiit.

Na ang isinangla raw nila ay ‘building’
at di ang ‘Real Estate’ na ‘subject’ natin;
At di naisip ang pagsisinungaling
sa mata ng batas gawang pagtataksil.

At sana ay gawin namang makatuwitan
nitong sa ating DAR ang wastong pagtakal
sa tama at mali – at hindi gaya riyan,
ibang tinitingnan, sa tinititigan !~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here