Home Opinion ‘Gob ‘Delta’ has done a payback’

‘Gob ‘Delta’ has done a payback’

385
0
SHARE

NUNG kabalitan ya ing balen ning Baba
A ngeni Lubao na ing yaus ding sabla,
King lugal a’yti a pugad ning ganaka
At bait ing tanyag a lider ning bansa

A mas pikabalwan king taguring ‘poor boy’
At ding aliwa pang ing karelang valor,
E ta’ atawaran ing bitbit dang honor
Ampo ing makule reting kontribusyon.

Kabilang la karen ding Garcia-Pineda
A meging mapuri keti king Pampanga,
King kasuywan deting alang kasimpara
Linis king nanu mang puestung telanan da.

Umpisa king Inda angga karing anak
A milukluk bilang Mayor, den laganas
King meging opisyu migsilbi lang tapat
At e mimusingan gamat agyang ditak.

Meging kabalitan la keng pamaniaup
E mu keti nune pati e ra sakup,
Miampulayan keng grasyang ipagkalub
Karing mirasan kalamidad at salut.

OYAN, mayayakit e mu keng mass media,
Ing nu’ anti dagul ken ing kasawpan da
Ring peka Igpa at Indu ning Pampanga
Pati na karing e tamu kaprobinsya.

At kusang lub deting pigsaryan ing lugal
A nu’ ing bantug a Bulkan na ning Taal,
Abu at asypre’ng keng pali bubukal
Ing minye pasakit karing taung dakal.

Nung nu’ pilan pamung aldo ing milabas
Ing mesabing bulkan bigla ya ping mitdas,
King lugal a kusa nang pigsarian agad
Gov ‘Delta’ a ngana, iti bilang ‘payback’.

(O ablas karetang sinaup mu naman
Inyang itamu ing kanita mirasan
Grabeng kalamidad pasari ning bulkan
Pinatubu’ng mitdas nyang 1991.

Binye na Batangas, laus lub kasawpan
Anti ing kanita keti Kapampangan,
Sinaup da keka’tamu ring aliwang
Balen at probinsya nyang ita’ng karasan.

King kalamidad a alang kasimpara
Kaplas at nu’ digsu mipda ing Pampanga
Keng mapa ning Luzon, nyang ita kanita
Ing keti mitdas a bulkan, biktima na.

Panahun nang Lapid bilang Gobernador
N’yang ing bulkan Pinatubu ing memakbung,
Bista’t e ta’ balu ken nung ninu-ninung
Sinaup – pasalamat tamu maragul.

Ing kalamidad a digpa keng Batangas
A nu’ing Taal Volcano pin ing mitdas,
Male tamu magkang pagsubuk yang ibat
King Ginung Dios iti, nung nu’ta katatag?

At umasdan namu nung e pa merimla
Ing lugud king kaparang tau at Keya,
Ngening mayayakit , e na’na kalupa
Ning lugud a sadyang mapali kanita.

A ngeni ala nang keliwan keng yelu
Karimla ing lugud king kaparang tau,
At nu’ing kapanwalan king Dios a Ginu
Mabule na karing dakal kekatamu?!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here