Home Opinion Don Jose Basco Abad Santos:Ing bayaning Capampangan

Don Jose Basco Abad Santos:
Ing bayaning Capampangan

606
0
SHARE

BUDNING Jose Abad Santos ning mal tamung lalawigan
Pupugayan na kang ganap king bitbit mung katapangan;
King bistaman maluat na kang migpaynawa king kutkutan,
Busten mu ing ibusni ke ing istorya mung miralan;
Ban keta ing kekang lagyu at bitbit mung kabayanian
King pusu ring kabalen mu, manatili kapilan man.

Balikan tang’ pasibayu ing bilungan ning panahun
Kanitang  ikang Kalihim ning Justisya ketang napun,
Lalam nang pamangubyerno Presidente Manuel Quezon,
Banting e ya mu mabihag king gamat ding lilung Hapon,
Tiniplad ya, at karin king Australia ya migsantung;
At ika ing keyang likuan ban king sablang bage lingun.

Dapot uling deting din’tang,  mapuersa la’t ustu gamit,
Kilub na ning pilan bulan ikua ra katang alupig;
At uli ning masangil la at milalu king kabangis
Iting Indung Balen tamu  binalut de king pasakit;
At ing sadia tang kabilyan miyalilan sindak, tangis
King gamat ding alang pusu at alang Dios a Hapones!

Simsam da ring palamara itang sadia tamung laya
At kildas de ketang tagdan ing Bandera na ning Bansa;
Kagnan na ning king gubyernu ila na ring menibala
Kabiayan ta’ at pibandian, peniamsam da at pemangua;
Kaibat pemate ro’ pa ken ding king imbut da e bisa
Karing kalulung babai, king e maka-taung gawa.

Ing balen tang’ sawingpalad, makanian ing keyang bili
King gamat da retang Hapon, keti sinakup, mig-ari;
Ika budning Abad Santos – iting balen tamung sawi,
E me likuan saglit mu man king lingap mung e matati;
Ligtas man at maniaman ing karin Amerika muli,
Dapot e mu belakan man ing kang Quezon ka taluki!

Uli nitang melakuan ka, kaibat nita, ding bakukak
Ika itang penintun da ban akua ra kang abihag;
At uli na ning biasa ka… ing aisip deti mekad
Pilit dakang amuyutan ban karela makilangkap;
King dake na ning justisya uling ikang peka-matas
Yabe ra kang gumubyernu mabilug a Pilipinas.

Dapot uli ning karela, maging “puppet” e mu buri
King nanu mang inaluk da alang kanlap kang  tinanggi;
Antining pakamalan mong’ bina ding kekang kalipi
King ban e ka maging taksil, karen e ka mekilimpi;
“Tupad ka o kaya mate,” karen dapat kang mamili:
Pinili mu kamatayan kesa painggulut king lahi!

Ing anak mung kayantabe, malulunus, mipakiak ya
Kabud misaldak ing atul, ing ika pin paten da ka;
Inaru me i Pepito, e ka kikiak ngamu keya,
Ipakit mu karing Hapon ing ika man matapang ka!
Kaibat sinabi mu kaya: “Iti, pamikatagun na,
Ban ing bie ku ayampang ke para king balen tang sinta.”

Kaibat nita, ikong adua miyabe kayung’ mig-Orasyun;
Mekabulad, merandam ing  “kura-kura” susun-susun!
Ika Suging Abad Santos, tahimik ka at maratun,
Tinaid daka at dela ketang makasadiang aun;
kaibat, mapilan penandit merandam na itang akbung
Mitimbuang ka’t timbunan da ketang makasadiang aun.

Oyan ngeni ing anak mu, oh Indu ming Capampangan
ng anak mung mapuri at uliran keng katapangan,
At nu’ e mu pangsarili ing keyang pamanungkulan;
Nune pati karing sabla’t  apagmairing kaninu man
Ing itamung Capampangan e ta’ taksil king balayan;
<span;>Inia karapat-dapat mung ngeni at king kapilan man,
Lagyung JOSE ABAD SANTOS e ya dapat makalinguan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here