Home Opinion ” DEPENSANG NASYUNAL “

” DEPENSANG NASYUNAL “

648
0
SHARE

Kanitang dintang la king kekatang bansa
king isla ning Mactan deti nang kastila
ding rajah at datu ela migpabusta
at e mikakanu ume sinagupa

Datu lapu-lapu king bista’t balu nang
e tamu sumambut magwanta king laban
kontra karing baril ding sibat da’t palang
mekipamuk la rin anggang kamatayan

King kasalesayan ning pamakipamuk
saul tamu batu ala tamung panud
nung inia malambat linto ‘tang busabus
king gamat ding daywan a keti sinakup

Maging n’yang datang la; ding amerikanu
a metung mu naman karing menabusu
ela pepatugut deting Pilipinu
king pamaglualu king balayan tamu

At ing pekatawli itang bansang japan
iniang panaun ning kadwang gyera mundial
dakal la kanita ding bie mengasintang
king pangasaldak ning depensa Bataan

Nung balikdan tamu ing anggang milabas
kabud mu tapang ing kekatang pangangas
wa’ man king labanan e tamu mamatras
E ta maguanta neng maina ta’ armas

At king kilub na ning makabang panaun
anting king milyari e ta mika-liksyun
at angga man eni e ta pa sinulung
king aspetu na ning depensa ning nasyun

Ining bansang Tsina nung atin yang takut
King west Philippine sea e mangangas lungub
Scarborough shoal o bajo de masinluc
Angkaminan na ne agiang e ne sakup

Ing metung a bansang matibe depensa
pitatakutan de king tagle ng pwersa
anti mo ing Frances, Roma at Italya
Aleman at ining dakilang Britanya

Kanitang atyu la ding basi militar
ding amerikanu king kekatang lugal
alang ninu pa man ing mengangas myuman
a anti king tsina a tutung lamiran

Pablasang balu na nung nanung malyari
nung magkapilit ya misagkul yang pilmi
inia e sumubuk ume dumiskarti
at makisamsaman karing ena bandi

Dapot eni awyan maniamantala ya
buri nang samsaman ing e naman kaya
at ban managumpe king pakikwanan na
palage ta kaya e gumamit pwersa?

Sakaling ing Tsina keti ya lumusub
ining bangsa tamu e kaya marunut?
king pamakidigma ta nu ta sumambut
nung ding gamit tamu masyadu lang dimut

Eke mamalatyan ing kekatang balen
nun e ding kanita migpabayang lider
nung peulagan da at kinimut la ren
ing depansa tamu e sa mipaburen !!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here