Bayung Banua, bayung pagasa

  465
  0
  SHARE

  (KASUGLUNG NING MILABAS A ISYU)

  AT NUNG
  bakit ila rening paniakpan da
  Ampon susoso keng danum ing tinda ra,
  Kabang ding gagawa kareti, oreta
  Keng negosyo reti magpakasasa la;

  At e la bitasa mang matitigatig
  Keng bili ra uling dakal la “kadikit”
  Kareng keng gubyernu a magmamalinis
  (At masala mata, pero e makakit!)

  Kasi pin, nanu’t ing makanian a bage
  Iligal, obat mo manatiling mabie
  Nung ding otoridad a sukat magbante
  Ban mituknang iti imbut dang apate?

  Ngaku wari obat aliwa ing uyat
  Ning dikut ing munang asualan ban agad
  Mate nung iti ing talagang pigagap
  Ning gubyernu banting lubusan mapatpat?

  Mupin nung inya mu susulit nung misan
  Ing pamipa-iral king bage makanyan,
  Ya’ytang nung insanu na pin ing iligal
  Kareti la magka-ekstrang panakitan!

  Tanggapan ali ra deting keraklan ken
  A magkukunwaring malugud king balen,
  Matning asabi kung ing interes da ren
  Pansarili mu at e karing memalen

  A sukat lingapan o sagipan kaya
  Neng panaun a nu’ matinding sakuna
  Ing miras, antimo pin ing meminsala
  Ken king Leyte a nu’ dakal ya sinira

  Ing bagyung Yolanda a sobra kasikan
  Nung inya dakal ya mu naman sinintang
  Bie ampon pagkabie…(pero sumangid nyan
  E kaya dakal la namang menakitan?)

  Karing aliwa pang atyu keng gubyernu
  King pemye rang ‘relief’ keti kekatamu
  Ding mialiwang bansa a sinaup ustu
  Ban e la dumanup ding dakal a tau.

  Kasi pin nung misan malati mung bage
  Pag-intrisan da pang king bulsa ra ike
  Ding keraklan a nu’ ing kelan marine,
  Yang anti ra waring gagawan pagkabie!

  A’yala na mekad konsensya marahil,
  Nung inya anti rang e dirinan pansin;
  Deti ilang sukat tang’ ipanalangin
  A ing sana lubus no’ngang magbayu pin

  At sana nanu mang bage e masampat
  A denasan tamu king banuang milabas,
  E na maulit pa king aldo ning bukas
  At ing sablang bage magbayu na piblas

  Bistaman pin iting banuang dos mil tresi
  Atin pang pagmalun a bitbit na niti
  Busal ning salu na king mengapalyari
  Ketang panaun na ning banuang mesabi.

  Masaplalang bie ing lubus tamung aduan,
  Kapamilatan ning Pungul king Sabsaban
  A mengabus king mabilug a sikluban
  Keng panga-bait Na king yatung karinan.

  Itangad ta’la ring kekatamung mata
  Ampon ding pusu tang’ tikal nang manaya
  King mas maunlad at migit pa king sadya
  A Masaya’t Masaplalang Bayung Banua!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here