Home Opinion Aliwa’ing gubyernu ing dapat ibayu

Aliwa’ing gubyernu ing dapat ibayu

415
0
SHARE

M’YALIWA NANG clasing sistemang gubyernu
ing miniral mismu keting bansa tamu
dapot angga ngeni, e ta minasensu
nun’e migcasakit lang lacuas ding tau.

Canitang i Marcos pa ing presidenti
‘parliamentary’ ing pepairal niti,
ing pun nang ministru milaco ya silbi
uling ya mu namang ginanap caniti.

Ding egana-ganang ministring mitatag
sicmal nala batal caring cayang gamat,
ala metung mu man careti mengangas
a paclian de buri king lisya nang dapat.

Dapot iting balen e ya rin mibagwâ
ketang dictadurya nang pamangasiwâ,
maluat mu rin namang,panaun mewalâ
itang democrasya king kecatang bansâ

Mepaldac ya’y Macoy, Cory yang linucluc
e mu rin migbayu sistemang mabuluc,
ding pacacalulu e la rin micabius
king casakitan a carela babarug.

Angga king panaun tamung salucuyan
e tamu mitigco canyang cacaluluan
pablasang sinobra ing capanacawanan
a malilyari king kecatang balayan.

Nanu waring aske ning gubyernu dapat
ing miral para king beitan ta’ng labuad?
Itang pangara rang matulid a daclat
santungan de pala ring mapanarampas.

Parliamentary man o caya federal
revolutionary, ampon presidential
nung ding puga da ring sadiang manungculan
ding atyu king pwestu ala ta’ng carasan

Nanu mang sistema ing ipairal da
nung e matutupad ala ya ring cuwenta
uli ning milalung pamamulitica
ing dapat lingunan malilimbato ya

Aliwa’ing sistema ing dapat mibayu
nun’e ding lasip a manungculan tamu
a mag-aring uri angga’t den atilu
at ilang cucumpas king pamangubyernu.

Caministilan mu ing ilaco ta’ne
caring camao ra ding ilang nang pane
macalucluc ken at ala namang ibie
panyulung nung e mu pangacung mabule.

A nu’ ing sarili ra ken ding aliwa
ngacu ping kabalen keco’ magsalita
ding keng pibandian da lalung mibabagua,
cabang ing balayan lipit ya king sabla!

Vhelle V. Garcia
Febrero 14, 2019
United Arab Emirates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here