Home Opinion Ulila ya ing Pasku ku

Ulila ya ing Pasku ku

205
0
SHARE

KANITANG mengalabasan,
ing Pasku ku balang banua
Mabulaklak neng panaun
nining bye ku king ligaya;
Ing bulan na ning Disyembre
pyadian ku ne at pagsadya,
Ditak-ditak magdimut kung
mililele karing kwalta,
Uling balu kung keng Pasku,
pasibayu king lamesa
Misulu ke ding anak ku
king ausan dang Noche Buena.

King anti akung pengaring
mau king balang penandit
Mamanintun king pakamal
ding Ana’kung mengawaglit;
Itang misan king pabanuang
akasulu kong’ akakit
Ligaya na kening bye kung
king pisak na milalapit,
Inya itang milabas ku
Pasku ne ning paginakit
Uling kareting Ana’ku
metung man ala kung ikit.

King makanya’nang larawan
ning Pasku kung kipmuan lungkut
Ulila kung mekalinguan
karing Ana’kung linaut;
Pasibayung mibabalik
itang napun ming ginulut
Inyang mangalati la pang
kaku la ngan pakasaut;
At kanita balang Pasku
ing tula ku abut-abut
King uli ning ding Ana’ku
kasulu ko’ at karungut.

Dapot ngeni nukarin la?
Nu’la karin ding Ana’ku,
Ding Ana’kung sadya-sadyang
kasulu ku balang Pasku?
Sarya ra nang akalingwan
ing mayagang pamisulu
A peka-tanda ning ila
mikalugud lang masolu;
Itang sadyang panugaling
king isip da minulat ku
Baket kaya kelingwan dang
e ibalik pasibayu?

Eku naman panintunan
ing pagdala ra kung lamak
Uli iti, aliwa ya
ing matimbang kung pigagap;
Maging salapi’t imalan
malaso mu at kumupas
Inya iting panalala
miririnan panga-wakas;
Ing buri kung maging Pasku,
peka-mal diling paninap,
Itang akasulu ko’ sa
ding pakamalan kung anak.

Dapot ngeni malungkut ya ,
ulila ya ing Pasku ku
King sidya kung NOCHE BUENA
ala na kung akasulu;
Ding Ana’kung panenayan
lius no’ ngang memagbayu
King panugali rang sadyang
yapa ra ku balang Pasku;
Inya ngeni yang katanud,
ining lwa ra ding mata ku
At ulilang mamanintun
karing daya ning Pusu ku!

Diwa neng FELIPE F. ANGELES
ning Siyudad Angeles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here