Sinong dapat sisihin sa maling ispeling?

  388
  0
  SHARE
  Kung may marapat na sisishin siguro
  Sa anumang maling data sa rehistro
  Ng kapanganakan natin sa NSO
  Ya’y maipapataw sa MCR mismo

  May okasyun kasing sa kawalang ingat
  Ng iba, bagama’t marunong magsulat,
  Pero kung basta na lang n’yan pini-‘fill-up’
  Ang ‘registration form’ posibleng masilat.

  Kung di muna nito nililinaw minsan
  Ang kung anong data na dapat ilagay;
  Gaya ng ispeling ng mga pangalan
  Na ngayon ay iba-iba ang pagbaybay

  Tulad halimbawa ng “K” nitong Kristine
  Na karaniwa’y “C” sa dating ispeling,
  Yan kapag di “K” ang inilagay natin
  Ay may ‘discrepancy’ nang maituturing.

  Kasi nga kahit na iisang letra lang
  Ang di tumugma sa birth certificate n’yan,
  Ya’y problema na sa kinauukulan
  Sa kung anong dapat nitong pag-gamitan.

  Gaya ng pagkuha n’yan ng Pasaporte
  Kung lalabas yan ng bansa o bibiahe,
  Yan hangga’t di ganap na mapa-retoke
  Sa National Census, ay kailan pupuede.

  Na magamit nito upang ya’y mabigyan
  Ng pasaporte sa alin mang tanggapan
  Ng ating DFA saan pa mang lugar,
  Kahit pa man nga mali ay isa lang.

  Na kagaya ng naging problema noon
  Ni Yvette Kristine B. Garcia ng San Simon,
  Yan ay di nga kaya kapalpakan nitong
  Napakapangit na sulat ng isa r’on?

  Na kahit “Yvette” ang kanyang isinulat
  Sa ‘official form’ na pinadala’t lahat
  Sa NSO nitong kung sinong nagsulat
  Ay “Ynette’ tuloy ang lumitaw at sukat 

  Gayong ayon mismo sa MCR’s logbook
  Ng ‘records of birth’ ay ating matatalos
  Na “Yvette” ang doo’y nakasulat lubos
  At ang “C” lang sana ang dapat i-ayos

  Na mas mura kaysa “Ynetter” ang i-correct,
  Pagkat ‘typographical’ lang ‘in its effect’
  Ang dapat ayusin n’yan para kay Yvetter
  Upang maitama, ‘at her undue expense’

  And since, as clearly seen in the said births’ records
  At the same office in their official logbook
  That the name Yvette is vivid on the book,
  Then, who’s to be blamed for to make the story short?

  Mabuti-buti at posibleng kaunti lang
  Ang bayaring dapat isingil hinggil d’yan,
  Yan nang dahil lang sa kawalang ingat nyan
  Ay tumagal pati prosesong kailangan.

  Na ang naging sanhi nga lamang ng lahat
  Ay ang di malinaw na pagkakasulat,
  Ng pangalan nitong biktima at sukat
  Ng ‘grave negligence’ o kawalan ng ingat.

  Kaya’t sa puntong yan ay marpat lamang
  Na maging ‘legible’ itong sulat kamay
  Ng taga MCR, at di itong parang
  Kinahig ng manok ang ‘handwriting’ po n’yan!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here