Home Opinion Baintaung Pangulu

Baintaung Pangulu

669
0
SHARE

(Iting kawatasan sinulat ne ning metung
melapupuring poeta Delfin Turla Quiboloy
ning balen Lubao, a metung mu naman karing
meging Pamuntuk ning Aguman ding Talasulat
Capampangan. Ing amanung ‘Pangulu’ e pu
President nu’ne taung manuknang keng parting
ning Norte ning bansang Pilipinas)

MEKENI tuki ka nung apagamut mu
Bamu namang akit ining kabilyan ku,
Ban king tawling aldo ena pangutang mu
Ing bye nang maluka ning apalsinatan mu.

Oyan, magpastul kaleldo’t kauran
At tatanam kupa neng panaun tanam,
Papalut ku murin neng ating palutan
At manuropa ku agya mang kaugtwan.

Oyan, magpastul kaleldo’t kauran
At tatanam kupa neng panaun tanam,
Papalut ku murin neng ating palutan
At manuropa ku agya mang kaugtwan.

Oyan, magpastul kaleldo’t kauran
At tatanam kupa neng panaun tanam,
Papalut ku murin neng ating palutan
At manuropa ku agya mang kaugtwan.

Inya neng mapali e maybug abata
Ing aslag ning aldo keti pin king lauta,
Deng tanaman a re lalam ding lilung da
Karin ku maglimbang neng isipan daka.

Ngening dinalo kang panaun papalut
At manikal naka kanyang pamamulut,
Paynawa kata pa kening lele saug
Bakatang malambat miyabe mirurungut.

Kening babo dikut lele na ning pampang
Nung nura yuyugse anino ding kwayan,
Keni kata lukluk, magumasid miyuman
Kabang ding damulag kaku lang pakabsyan.

Keti masalilung… ing angin marimla,
Tahimik, payapa, ayup kakanta la,
Metung pang kayap na ning sarili kata
Alang makaramdam king pisasabyan ta.

Tiki ra ka keti ba’ku mung pagtapat
Ing bukud mung ika ing kakung pigagap,
Alang benging datang, alang alang aldo sunlag
Ing e ka mo mapa king kakung paninap.

King arap mu Aida, ganap na ing yatu
E na ku mamita nanu man king bye ku,
Inya nung yain sana tanggapan mu
Mekad lalu la pang lambing ding gale ku.

Yang kekang akakit keti king marangle
Iti, kaku dalit a alang kayarle,
Ing sabla malagu, masaya, makule
Deti nung ati’ka miyatdanan lang bye.

Yang kekang akakit keti king marangle
Iti, kaku dalit a alang kayarle,
Ing sabla malagu, masaya, makule
Deti nung ati’ka miyatdanan lang bye.

Inya damutan me ing kakung kundiman
A iparala ku king basle ning amyam,
Sana, balang notang tumud, mitalandang
Lulub yang titigtig king pusu mung simpan.

Akung baintaung pangulu balu mu
At lakwan dasan na ning aldo keng kubu,
‘Tin kung pagmaragul a keka yampang ku
Ya ing pusung tapat, lulugud masolu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here