Home Opinion Nanu pin kaya?

Nanu pin kaya?

346
0
SHARE

MILABAS ing Pasku ampo’ing Bayung Banua
e ku aramdaman ing tune diwa na
ning kapaskuan uling kaku sagiwa pa
ing pait at kirut ning pamangulila

King pangasawi na’t pangapulid a bie
ning babaing peka-mal dili kung tune,
pasari ning anti niamung kusang pete
ning ‘Nephrologists’ a keya mekapate

At nu’ king uli ning pamamirapal na
ning taung yan ban malaguang mikapera
ayamyam na niti ing kelan konsensya,
a e sukat gawan ding antimo keya.

At yan pasari na ning keyang mabayat
a pamangailangan kualtang ipamayad
karing keng ‘business’ nang ‘renal care’ inagkat
sumosyu, pero milagan na la kaibat?

Mangabaldugan mung makikasalbayan
yang ditak iti at liku kayasalan,
inya keya e makabage dit’ mu man
ing karing matinung doctor mipabilang.

Aku, nung inyasa’t dimanda ke’ iti
pasari namu ning ‘malpractice’ na niti,
at nu’ e ke man bitasang akasabi,
dinayalisis ne’ing misis ku ning alti!

E wari antimong buntuk ning pamilya,
aku pamu dapat ing pakisabian na,
bayu na gawan ing nanu pa man sana
a sukat daptan nung kailangan talaga?

Oneng uli na pin ning bina yang atat
manakitan ing pun da ring balasubas,
wayta, agiang e ku pirmadu at sukat
(king ‘waiver’), sindu na ing bage e dapat.

At keng panga-dalum nang kasung kriminal,
pepa- ‘inhibit’ ne i Piskal Bolisay;
at nu’ing ‘request’ na niti ‘granted’ naman,
(puera’ing keng DOJ Manila, bistahan).

At nu’ ngana pin nung keti king Pampanga
ing ‘preliminary conference’ mabista,
king keyang sarili pigaganak’ na,
ing masambut laban king maimpluwensya.

A mababo sangkan, uling bista’t aku
dakal ku maliaring lapitan a tau,
e ku ginamit ing kanakung opisyu
antimong Columnist, king bage e ustu.

Ing e ku atanggap king kakung sarili,
ya’ytang pagnasan kia’ sanang akasabi
i Tepace – inggil king apisabi mi
ning ‘lawyer’ ning ‘accused,’ e ku apalyari
(uling e na ku man in-’entertain’ niti).

At nung nu’ sana pin areglu na dapat
ban ing magastus a keng Korte pamiarap
aiwasan – oneng yan kamukat-mukat,
dinismis na niti… e na ke’ piyarap.

Inia keng milyari, nanung isipan ku
nun’e itang ating posibling milagru
a memilatan kening akasabi ku
(at kang Tepace) ban e migastus ustu?

Kasi pin imbes keng gumastus yang milyun
king karaniwan a ngara ‘amicable
settlement,’ ini ping dimanda kung doctor,
keng antita e ya migastus maragul!

(Ing kanita Piskal Otto Macabulos,
king alagang dyes mil, e wari metimbug?
Y Judge Liangco keng mung limang libung pesus,
king ‘entrapment’ ding NBI ya mediablus!).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here