Home Opinion Mate ya ing Tau 

Mate ya ing Tau 

326
0
SHARE

ING bie na ning tau keti king masala
King lablab ning sulu api yang mistula;
Misan, ken mung tiup na ning angin a maYna,
King panimanman mu kabud niamu matda.

Antimo ing santing, ing bikas at lagu
Ating aldo datang iti kumupas mu.
Alang keliwan yan king metung a baru
Datang itang aldo maging basan nia mu.

Samyu ring pelalung malagung bulaklak
Mabating mu potang akua rang mapanat.
Antimurin keta ing nanu mang maslag
Miras ing penandit mabating ya tindag.

Upaya’t sikanan, limpak a salapi
Nung atilu keka mie kang anting Ari.
Dapot misan king bie ning tau, e wari
Miraras, insanu itang e na buri?

Kasapuak ning tau keti king masala
Atino’ king palad ding gulis nang’ kalma
Mibait mabandi at bait maluka
Atin na lang papil karela mitakda.

(INYA nung ika itang obra na kanita
Maniskobang ‘under-chassis’ La Mallorca,
Pagparatut ali mu ing mapera ka,
Uling e na ka man pin bait makualta.

Nung nu’ king Quebiawan magtinda kang‘surplus’
At akung pagsaryan yu bale maralas,
Iko’ ri M.S.B. pareng Azor at Frank
Niang keng pulitika ka munang sumabak.

Kelinguan mu na ing mangalgal ka intud
Potang tunggal-tunggal kayung mayayaus
Ban papagsalitan, at nu’ e ka maybug
Tikdo king uli ning matindi mung nerbius?)

At uling makalma kang meging mabandi
Mibaba’ing kaku mu panlalawe ngeni?
Alang pakundangan mu kung pemagsisti,
King e mu kabaluan ing tune milyari?)

Mate ya ing tau, pakatandanan mu
Alang malakuan a bakas na king yatu,
Nun’e ing mayap at gewa niting palsu
Potang baywan na ne bie nig Dios a Ginu.

Nung yan meging mayap ya kara-raptanan
Dakal lang sumabing kaganaka na nyan;
Pero nung marok ya’t alang marine yan,
Ala kang damdaman a keyang pasayang.

Mate ya ing tau, bisa ya’t e bisa
Kapaktung ning oras a keya mitakda;
Nanu pa mang bage keti king masala
Ating kapupusan a e ta’ asagka!

Ing tisud-tisuran nang patag a gabun
Ning tau kilub ning makabang panahun,
Ken at ken ya’yti marimlang tulandung
Potang baywan na ne bie ning Minyaklung.

At alang idala king keyang kutkutan
Nun’e ing pamburul na niting imalan,
Alang sapin bitis maglakbe, bitbitan
Ding keya maglibing king bangke nang likwan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here