Home Opinion King uli ning pulitika,samut-sari ing intriga

King uli ning pulitika,
samut-sari ing intriga

281
0
SHARE

Karening lima ken king balen San Simon
tatagal antimong ‘municipal mayor,’
ing akatiket nang para mag-‘vice mayor,’
keng May 9, national and local election;

Akalaban ne n’yang banuang 2019
a ‘local election’ bilang ‘vice mayor’ pin;
at ngeni kasangga na ne ning alkaldeng
milukluk keng panga-suspende na nining

Alkalde a ngara pigtubuan ne kanu
a e mu ‘thousands’ ing lokal a gobyernu
king gabun a seli nang ding dokumentu
na n’yan ala lang malinis a titulu.

Atul, e pa pinal king pangasuspende
ning kakaluguran tamung mayor J.P.,
uling anggang e mipatunayan ‘guilty’
ya pa muring ‘lawful’ a tune alkalde.

Pati na ring limang abe nang konsehal
a delum dang migpasasa king tungkulan,
a ngeni kalupa nang J.P., tatagal
ya i Dading Santos, antimong ‘vice’ na nyan.

Ing paksang nasa kung malinawan keni
e inggil o tungkul king pangasuspende
ning dapat a ‘sitting mayor’ angga ngeni
nun’e king rigodun a mangapalyari.

Intasang ding sadyang maybug mipanginis
potang misagana la ren o mikakit,
oren ngeni ilang ‘magkasanggang dikit,’
kelan delikadesa ing mayayakit!

Antimurin naman ding sadyang miyabe,
nung king masanting a tigtigan ta’ ike –
ing kalili niti mistulang punebre
pilatan ding sadyang mayap a pamyabe.

At nung misan uli na ning pulitika
pelalu kalagung ken pamiyutus da
deng mikamaganak at mipapamilya
maging dalan na ning pamikandayu ra.

Antimo ing bili ding anti kanakung
kayanib keng Media, sakali’t i mayor
pintalan ke banting kwanan a opinion
inggil king ngara ken ngeni ‘talk of the town’

Sakali i Wong ing minuna kung diling
peyndalanan, kaybat pintalan ke’y Dading,
pakabitasan tang ken ating sumabing
pihu kung mirinan a e mu pang-‘diesel’.

Ita mung akit dang atyu ku ‘headquarter’
nang Joel Gutierrez, ing pihung sabyan den,
midinan kung pihu, ‘more or less’ ngara ken
adwang titlu-tau, ing ibie nang Joel.

Keraklan makanyan ing akusasyon da
ring e ra balu ing papil na ning Media,
a nung alang tala-pamalita, nu’ ta
abalu ing bage binang maulaga.

Uling nung ken mu ping tsimis ta’ abalu
king i Pacquiao kakandidatu ya rugu,
malamang sabyan tamung iti e tutu,
uli ning ing maging pamuntuk, e na’gyu.

E uling magaling ya’y Pacman keng boksing,
ya kaya, ing puestong pekamatas diling
tungkulan king bansa agampanan niting
masalese at e kaya lunto muting?!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here