‘Kapit Bisig ng Mag-aaral’nina Alex Cauguiran binigyang parangal

  436
  0
  SHARE

  (Karugtong ng sinundang isyu)

  At sina Atty. Rodriguez at EdPam
  Na parehong mayor sa kasalukuyan
  Ang nagsilbing mga tagapagtanggol niyan
  Upang mailabas sila sa kulungan.

  Na di nagkait ng kanilang suporta
  Sa kilusan upang magabayan sila,
  Sukdang pati buhay at propesyon nila
  Ay malagay din sa panganib sa tuwina

  Saka si Atty. Juanito Velasco
  Noong ‘martial law’ at sa Edsa rin mismo
  Nang patalsikin na ang dating Pangulo
  Na si Apo Lakay sa pangungubyerno.

  At ngayon matapos ang tatlong dekada,
  Sina Alex at ang mga nakasama
  Sa pagtuligsa sa rehimeng diktadura,
  Ay pamuling minsan pang nagkita-kita

  Sa HAU upang muling gunitain
  Ang nakalipas na pagsuong sa dilim
  Ng kanilang noon ay ‘Student Council’
  Laban sa isang pamahalaang mapaniil.

  (At kamay na bakal ang pina-iiral
  Para manatili lang sa katungkulan;
  At magpakabusog sa Kaban ng Bayan
  Habang nagugutom ang nasasakupan).

  “Na kung tutuusin” ani Cauguiran,
  “Ang sirkumstansya at mga katauhan
  Na hinarap natin saka nilabanan
  Nang panahong iyon ay di napalitan

  Kundi sa ibang mukha at mga pangalan,
  Kaya marapat lang nating saluduhan
  Ang kasamang hanggang ngayo’y lumalaban
  Pagkat di pa naman lubos na nakamtan

  Ang mithing paglaya nitong mamamayan
  Sa kaapihan at mga kahirapan”;
  (Kundi bagkus lumalaon, tumatagal
  Lalong bumibigat ang pasang krus ni Juan?)  
               
  Yan ang panimulang binigkas ni Alex
  Sa Reunion nilang mga magka-‘classmates’
  Nang magkita-kita ang ‘staff & writers’
  Ng kanilang ‘school organ’ na ANGELITE.

  At aniya ay tila raw napapanahon
  Ang muling pagkikita n’yan sa Reunion,
  Pagkat itong ating mamamayan ngayon
  Nahaharap muli sa isang situasyon

  Na di nalalayo sa ipinaglaban
  Ng “Kapit Bisig ng mga Mag-aaral”
  Noong ang naghari sa ‘ting kapuluan
  Ay diktadura at batas ng militar.

  (At bale wala na ang ating husgado,
  Kundi kagustuhan ng ehekutibo;
  Ng dahil lamang sa ang dating Pangulo
  May ginawang laban sa mga Aquino?)

  Ano’t-ano pa man… itong mag-aaral
  Na dating kasapi sa isang kilusan,
  Laban sa mapang-aping pamahalaan
  Ay marapat lang na mabigyang parangal.

  Sa naging papel n’yan o partisipasyon
  Sa isang aktibong samahang sinuong
  Ang lahat pati na ang sila’y makulong
  Makalag lamang ang pagkagapos noon

  Ng Inang Bayan sa dikta ng ‘martial law’
  Bilang isang ‘tribute’ na napapanahon;
  Para sa dakila nilang kontribusyon
  Sa pagsupil natin sa isang Diktador;

  At sana ay di na maulit ang gayon
  Na ang namayani’y mga kontra aksyon,
  Na di nalalayo sa relasyon ngayon
  Ng hudikatura at ni Mr. P-Noy!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here