Insultung maragul kareng tau Masantol

  433
  0
  SHARE

  KENING ayalben kung balita keng TV
  Ngening beinte tres ya bulan ning Oktubre
  Inggil king depat ning pekasikat dili
  Karing magdidiral a masasalbahi

  At ngara utak na ning ‘pork barrel scam’
  Ampon aliwa pang klasing kamulangan,
  At nu’ pati na pin ‘government official’
  Ikua nang atake king bage makanyan

  Kapamilatan ning bogus a proyekto
  Ampon NGO’s a pawa mung imbento,
  Intasang pati ing Kamara’t Senado
  Agogo na nining Reyna ring Dorobo?

  At akumbinsi nong ding ‘pork barrel’ deti
  Kabud da nala mu pemie pin kareti
  Ban gamitan da ring NGO mesabi,
  Pero e la pala tutu bandang tauli?!

  Kalupa na mo’ ning milyari Masantol
  A nu’ ken ngana ping Ex-Vice Mayor Bajun
  E tutu ing ating gamit pang-‘Manicure’
  O nanu mang bage menibat nung kenu’ng

  Tau keng gubyernu at organisasyon
  Ing digpa king gamat ning ninu man kanung
  Opisyal ning balen – inyasa’t maragul
  A insultu karing memalen Masantol.

  Uli na pin nitang bukud king balamu
  Ding tau Masantol agyu rong aloku,
  Pablasang agpang pin keng listahan kanu,
  Ding midian, menasa lalaki la’t machu!

  A nu’ pati mete midinan mu naman,
  Nung inya malino ping kapanekasan
  Ing ken king Masantol pisapakat dang yan
  Di Napoles ampon akasangga bilang.

  At e mu ing tungkul karing ‘manicure set’
  Ing ngara ‘scam’ a gewa ri Napoles,
  King mesabing balen inya alang ‘the best’
  Nune ing sana pin yan ma-‘imbestigate’

  Ban lunto ing tutu inggil king aliwa
  A mibie pa ngarang e ku na simbitla,
  Uli ning bukud king makarine bina,
  Matning asabi kung makasulak daya!

  Pero ninu kaya ing keng kagulutan
  Ning milagrung iti ing direktor bilang?
  Kasi y Napoles e na agawa yan
  Nung ken king Kongresu ala yang tegawan;

  O kaya karing ken king Palasyo mismu
  Nung inya manawa yang mikimut ustu,
  Kasi… nung ken ala yang akasikretu
  Masakit panwalan ing mika-milagru

  A kalupa na n’yan… at ‘billions of pesos’
  Ing kabud da namu biglang akurakot
  King ‘Kaban ning Balen’ nung alang kasangkot
  A taung gubyernung malapit keng Sanduk!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here