Home Opinion Insanu karing sasamalding dapat tamung yalal?

Insanu karing sasamal
ding dapat tamung yalal?

1683
0
SHARE

NUNG e mu buri ing kasiro na pamu
Ning aldo atin nang keka ken paindispu,
Yan king ngeni planu mung tagal ka rugu
Antimong  punbalen e pabiru-biru.

Uling potang ika na ing makaluluk
Sakali ika ing mikalmang sumabut
Itang nung atin kang malalagwang yabut
Inyang tatagal ka asahan dang lubus.

Ing bie pulitiku , yan e simpling  bage
A malyaring anti mung pawase-wase,
Pablasang nung iti e mu balung ike
King tamak a lugal ikasira mu bie.

Dakal na ring ken kekami mengaku
A ngara tapat lang king balen sumuyu
Inyang tatagal la, pero nanu rugu
Ing meyakit nun’e memanako la mu.

At ing balayan a kailangan dang suywan
Matapat at alang samut kataksilan,
Linto king ila ring memusbus king kaban,
Imbes king iti pin dagdagan de laman.

Ing ‘SANA ALL’ nganing ken da patalastas
Magpabakuna na, yan e makakayap,
Nun’e king bilang ding mete, mekaragdag,
Ing paman- ‘injection’ dang alang patanat.

Inya keng biling yan a nu’ dakal la pin
Ding mededbol uli ning mesabing ‘vaccine,’
Ninu’ing dapat sisian nun’e ining bading
A e bisang kuldas keng barku ing muting.

Ban ining pandemayang buri tang mayampat,
At ‘mass vaccination’ deting ipatupad
Karing keraklan a seniors a meyapas,
Mituknang,  ala nang dakal pang mangaskad.

E kaya masanting antining sobra na
Ing pamanyaptan dang ala na keng nota,
Akbakan lang anting tugak, iderang la
At karing sese tang babi, ipakan la?

Partkulan ding ken king D.O.H. mismu,
A e ta’ balu nung atin ping milagru
Ken a mararapat nung inya’y Domingo
At Duque anti lang ken magpakusuelu.

At nu’ ining kekatamung presidente
Lalto ing balamu kasapakat de’yti
Inyasa’t  di Kiko at Eric parati
Na lang panakpan at e apaldak deti.

Makanyan na wari at e ta’ uyatan
Ing posibling  nanu ing keng kagulutan
Ning ngeni akakit tang’ malilyaring yan
A nu’ tamimi la mu ken ding keraklan?

Angga na wari keng mipapanakap la
Ding mipaparehung sugapan keng pera,
At itang sisingo tamu ing buluk da,
Ing nanan da namu piringan da mata?

At isima pati ring kekatang labi
Ban e ta’ abugnus at sabyan ing mali
Ning ninu man karing ken mapagkunwari
A magmalasakit king balen tang’ sawi?

Ikayu, a ngeni ken milulutlutan
Partikulan ikong’ para king Batasan
At dening ing target da ing Malakanyang,
Ing magpakatutu kayu ing kailangan!

Itaya tamu ing tune panga-tau,
Maka-Dios at alang interes king bie yu
Nun’e ing ibangun ta’ya ing gubyernu
Keng panga-kasat na uli ring ‘dorobo’!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here