Home Featured Article Ing kasalesayan ning Kapampangan (The history of Pampanga) Part 11

Ing kasalesayan ning Kapampangan
(The history of Pampanga)
Part 11

234
0
SHARE

KABANATA 3a

Salesayan Tamu Ing Milabas

Salesayan tamu ing bie dang delanan ding Kapampangan kabang lalakad ing makabang panaun, balang takbang tutukian ning metung pang takbang, ibat ketang kamumulan angga napun nakaduana. Salesayan tamu nung makananung ing balang metung a milyari karela at depatan da meging sangkan ne ning metung pang milyari karela at depatan da, a balamu makabang tanikala, king kekaba ning panaun.

Salesayan tamu itang karelang pilubluban a meging gaua, ing karelang gaua a meging asal, ing karelang asal a meging sangkap na ning karelang pamibiebie o kultura.

Salesayan tamu Itang karelang pilubluban a meging isip, itang karelang isip a meging amanu, itang karelang amanung linto bilang siuala o bilang sulat o bilang kimut, itang karelang amanung meging sangkap na ning karelang kultura o pamibiebie, itang karelang amanung gamitan ta naman ban salesayan ing karelang kultura o pamibiebie.

Salesayan tamu nung makananung ding Kapampangan (people) geua re ing Kapampangan (place), at ing Kapampangan (language); nung makananung ing Kapampangan (place) geua no ding Kapampangan (people) at ing Kapampangan (language); nung makananung ing Kapampangan (language) gagauan na (a) ing kasalesayan da ding Kapampangan (people), at (b) ing kasalesayan na ning Kapampangan (place), at (c) ing kasalesayan na ning Kapampangan (language itself).

Inyang itamu mu ring makasaut keting pakasautan tang iti, akakit tayang malino at akikilala tayang masalese ing kekatang sarili, nung makananung ing metung a tau akakit neng malino at akikilala neng masalese ing keyang sarili king arap ning salamin. Dapot iniang luban danakatamu ding Kastila ampon ding Amerikanu ampon ding Hapon, at mepilit tang makiutus karela, misamutanan ya ing kekatang kamalayan at pilublubang Kapampangan. Akalinguan tamu nung ninu itamu. Gilu dang mataktak ing kekatamung bie at pamibiebie o kultura. Ing gilu dang ita, kailangan tang salesen o salesayan. Kailangan tang ibalik itang sadia tamung kamalayang Kapampangan at pilublubang Kapampangan.

Kailangan tang balikdang miamasamas at pakakalale itang panaun a itamu mung Kapampangan ding manuknangan keti Kapampangan. Ing gilu da detang Kastila ampong Amerikanu ampong Hapon, salesen tamu, salesayan tamu, salesayan tamung miamasams ampon pakakalale.

Salesayan tamu mu naman nung makananu tang mekiutus karela, at nung makananu lang mekiutus kekatamu, at nung nanu ing milyari kekatamu at karela uli na nita.

Isulat taya, tandanan taya, ampon pakamalan, ing Kasalesayan ning Kapampangan.

(Abatan ya ing kasuglung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here