Home Opinion Ing ‘Cash Advance’ atyu keng Saligang Batas?

Ing ‘Cash Advance’ atyu keng Saligang Batas?

832
0
SHARE

Kalukluk da pamu rening bayung alal
a Kagawad, a nu’ meakit mas dakal
la ring ‘reelected’ – ila ring sasamal
mag-‘cash advance’ – yan e wari bawal?

E ra pa pegobran ing bage mesabi,
kukuanan da na ing maging sueldu reti?
Ing tutu ngaku ping ken matning sasabi,
atyu keng atyu keng palumo ning gubyernu iti.

Partikular ding ken king Congress at Senate,
mupin king aliwang diskarte at ‘technique’
a’yantimo pin keng ‘pork barrel’ ding diaskis,
‘to compare cash advance,’ sinulad at lubid.

Tabalu mu pin nung ing pamag- ‘cash advance’
king ‘local government’ maki-paintulut yan
at nung sakali mo ping akamatayan
ning menutang ninung maliaring singilan?

O’i Juan dela Cruz murin ing mamayad
karing keng sugal da at bisyung e mayap
linaso ning alang konsensya nang anak
king e ikapuri at matsurang dapat.

Papalakpakan ke ing solung tinutul
keni kekami a sadiang king Kapitol
magobra, ‘cash advance in his own opinion’
kapamiasnan – inia e dapat isulong.

Kasi pin uli ning den mekakua nala
king karaniwan a aus da “patinga”
ayasahan tamung den tumagun la pa
keng ‘session’ antining bayad na’ing oras da?

Ali nala, at ken migit la king atlu
a e bitasa man ping tatagun rugu,
at den akit ta’la mung misasaglulu
potang ating pikualtan ngana ping Tuku.

Singkarakal namu kasing kapamilya
ing mimiral ngeni agiang nukarin pa;
Puera mu karing ken makapal a bulsa
a e la pasayang karing ipamie ra.

Subuk na’t meyakit pati keng aliwang
balen at barangay ing anti pin kanian. `
Inia banting e ta’takman ing kabiguan
e’ta paytake keng agkat ding anti yan.

Inia ala nang ken a pekamasanting
a sukat gawan da ring ken mangagaling
tamung Diputado at Senadores pin,
ing ‘terms of office ding sabla ating ‘ending’.

Nung ing ‘terms of office’ na ning gobernador,
vice gob, bm, mayor at saka councilor
ampo pang aliwa, tia siyam balang metung,
ing pamanagal ken mika limitasyon.

At e anti ngening deti angga’t bisa
la reting tatagal e na manaliwa
ing aske’t kule ning ‘politics’ king bansa,
mika-tsansa la pang lukluk ding aliwa?

Map a map nung anti ken king Kapitolyo
ing pamalakad a ken akakit tamu,
mabayat ya man ing bubuat nung atilu
ring anak ning balen ing bie makusuelu.

Antimo mo pin ngeni keng pamalakad da
ring kasalukuyan tatalan keng renda,
e wari menawa la ken pangisnawa
ding sadiang magka-kasakit kanita?!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here