Home Opinion Ing Aral a sukat apusan king Panas

Ing Aral a sukat apusan king Panas

176
0
SHARE

LAWEN ME yang panas:
At king sarili mu umasdan mung mayap
Itang panugali at likas nang dapat,
Akit mu’t asuri mayap yang e palak
Kesa king lelangan a binang mautak.

Lawen me pangimut:
Abitasa mu ing atin yang kusang lub.
King kaparang panas makisamak lubus,
Alang kapamiasnan o sariling imbut
King kalap na yamu ing dagul a dungus.

Lawen me kasilbi:
Akit mu king iti e magsasarili
Misasanmetung la kapakayan deti;
E’ya manialikut nanu pa mang bandi
A maliari niting kanan ya mung dili.

Lawen me kasikap:
Kaba’ ning panaun… kaleldo mayatyat
Aplit yang manakut maliari nang imbak;
(E’ ne kalupa ning taung tiktak tamad
A makagiu mu keng mangan ya keng oras!)

Lawen me katinu:
Nung iti makakit ya agyang nanu mu
A maliaring sarilinan nang isubu,
King kalupang panas agad nang pabalu
At e ilingad yan ban asoluan namu.

Lawen me kasipag:
Uling alistu ya at tune masikap
Atin yang tipun yan a migit e palak,
Kesa kaniang taung megaral at pantas
Dapot pamanuran ala yang akapkap.

At lawen mu neman:
E unabis kimut karas na ning kauran
Ala yang tigatig king keyang tuknangan;
Uling kasing agiang pabanuang mumuran
Atin yang sapat a pamangan king bangan.

(Ing tau lawen me:
Nung kapilan keta ing uran magpane
Karin ya king dalan manintun pagkabie;
Misan keng danup na banting e’ ya mate
Pati e na kalap imbutan nang ike!)

Lawen me ing tau:
Partikular king bie bilang ortelanu
Akit mu’t asuri ing keka sabian ku:
Keraklan nung iti minupul yang ustu
Mangan, matudtud ya king dampa nang kubu.

Lawen me katunud:
Yan kabang atin yang king saku agauk
Akit mu ing iti ala yang kusang lub
King kaparang tau, makisaup-saup
Uling isipan na ing ya e dumanup.

Lawen me katamad:
Yan kabang atin yang makalele abias
At ditak a kualta niting pekasikap,
E pa tipa nu’ne potang yan, kulipak
Man ala ne mekad king bulsa akapkap.

At lawen mu neman:
Potang nung kapilan, ing siuk na ning uran
At tiup na ning angin maglasak bubungan
Karin ya’yti alang patugut keng dalan
Lalawe malyari nang apangabiayan.

Iting asabi ku:
E king iti anting metung a insultu
Karing kening kakung akda abanggit ku,
Nu’ne dikil ya’yti king bie na ning tau,
Milyunaryu ya man o pakakalulu.

Uling e mu karing kalupa kung lupad
Keng kabiayan iti madalas marapat,
Dakal namu namang king bie ra misaldak,
A sadyang mabandi, meyakit melubas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here