Home Opinion I Lupin, i Fujiko at Jigs

I Lupin, i Fujiko at Jigs

162
0
SHARE

KANITA, atin kung ayalben palabas
dikil king metung a taung mapanekas,
a masulit dakpan at antimong igat,
bukud king malyap ya, asne kataluras.

Lupin ing lagyu na niting mapanako,
karas king diskarti, e ya saburoro,
ditak mung kaluskus, king manene galo
a damdaman niti, agad yang sisigpo.

Uling masalusu ing kayang pangimut
e re arakap nung e ria’asaluput,
inia ring pulis ken, pati na sundalus
pipiling na la mu at mangamus buntuk.

Pati ing darakap a peka- “detective”
Ta’ne mikakamas, king mua manggiligit
pablasang di Lupin, Fujiko at i Jigs
kabud milai la, taganang kulabid.

Inia ring anak ku, ustung yang alben da
marapal keng yalis, aliwang programa
uling e ku buring apanalben da pa
ing dapat nang Lupin at ding galame na.

Tatakut kung magkang, paniatang ning aldo
apusan do’ gawa reting mapanako,
at ing karelang bie, gulping miparoro
potang mabiasa la namang mamanako.

King kakung pamalak, manalbe la naman
kari Lupin dening kekatang amanuan,
a kalukluk da pa king puestung telanan
migpanigo la keng e sukat pikualtan!

Ing para king balen, ing lilimiran da
ding alang pikabsian karing e ra kualta,
nia kabaligtaran na ning pengako ra
karing memalen ing malino resulta.

King kelan marine, karin la magaling
at king diskarti ra, daig de i Lupin,
agiang nanan da la, e ro apayamin
karing selikut da at pemulsang tambing.

Ding anti ren e la sukat pakiapusan
uli ning pihu tang’ masira dangalan,
e antimo  karing maki-katakawan,
kabud kinabsi la, patugut lang mangan.

Dapot ding likas a magatal a gamat
king kapanakawan, matapat kung igkas,
den kabang atin lang bage asisikuat
king baul ning balen, e ta’la akawat.

(Makarma la murin, datang ing panaun
ding anti karen a Lupin ning San Simun,
nung nu’ing sablang depat deting e manayun
batik ning lagyu ra – ding sapni ing mupul!

Vhelle V. Garcia
February 14, 2021
Abu Dhabi, U.A.E.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here