Candaba’s best

  274
  0
  SHARE

  Si Mayor Pelayo ng bayang Candaba
  Na ngayon ay bilang isang Kongresista
  Ang puntirya sa 4th District ng Pampanga
  Ay may mararating ang pagpursigi niya

  Na maipanalo ang kanyang hangaring
  Makapagsilbi sa ka-Distrito na rin
  Mataposang ‘3 terms’ nito sa tungkulin
  Bilang punong-bayan na napakagaling

  Sa pagtupad nito ng ‘official duty’
  At gampaning tunayna kapuri-puri
  Para sa lahat ng kababayan pati
  Na napagsilbihan niya ng mabuti.

  At kung saan ganap na napatunayan
  Ni Mayor ang taglay nitong kahusayan,
  Pagdating sa puntong serbisyong pambayan
  At pamamalakad ang pag-uusapan.

  Sanhi na rin nitong sa lahat na yata
  Ng naging Mayor sa Candaba ay wala
  Siyang makatulad sa mga nagawa
  Niya bilang punong tagapangasiwa

  Sa bahaing lugar at parating lubog
  Kapag tag-ulan o pagdating ng unos;
  Kasi maagap at madaling kumilos
  At talaga naman ding may kusang-loob

  Gumawa ng bagay na sadyang marapat
  Para sa kapakinabangan ng lahat,
  Kaya naman hayan ating mamalas
  Sa kanila ang mabilis na pag-unlad.

  Saan ka makakakita sa Pampanga
  Na ang munisipyo umano’y tatlo ba?
  Kung kaya ang ‘peace & order’ sa Candaba
  Ay napapangalagaan sa tuwina.

  Sa unang taon n’yanng panunungkulan,
  Nagawa niyang makapagtipid ng hanggang
  Dose milyones na kanyang inilaan
  Sa infrastura at mga ‘service vehicles’

  Kasama sa ibang ‘accomplishments’ niya,   
  Isa ang ‘conversion’ ng bayang Candaba
  ‘Into a 1st class town’s recognition’, saka
  Ang pagkatatag ng ‘action center’ nila

  At bilang pagsunod sa tinatawag na
  Alituntuning ang lider dili’t iba
  Itong ‘by example’ ang dapat manguna,
  Naging ‘accessible’ ang tanggapan niya

  Sa lahat – kung kaya anumang hinaing
  Ng mga kabalen nabibigyang pansin,
  Di gaya ng ibang opisyal pa mandin
  Na di makapa sa oras ng tungkulin.

  Kabilang sa ilang lubhang mahalaga
  Na panukalang batas na naipasa
  Ng municipal council sa panahon niya
  Ay isa ang ‘Local Revenue Code’ nila

  At ang pag-iral ng ‘computerization’
  Sa lahat ng records, mula ‘receivables,
  Payables, tax payments & other collections’
  Ng ‘Treasurer’s office’ sa buong maghapon.

  At isa sa mahigpit na pinairal
  Ni Mayor sa ating mga kapulisan
  Ay itong kung sila ay naka-sibilyan,
  Bawal magdala ng anumang armas yan.

  Uminom, magsugal, sa oras ng ‘duty’
  Ay bawal na bawal din kay Mayor Jerry,
  Kung kaya marahil sa Municipality
  Of Candaba lagi ng ‘peaceful’ parati;

  At yan ay bunsod ng pagiging aktibo
  Sa mga gampanin ni Mayor Pelayo
  Bilang town’s Dad nitong mga Candabeño
  Na may malasakit sa ‘constituents’ nito!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here