Atin nang magparamdam

  726
  0
  SHARE

  PABANUA pa migit alus ing milabas
  a ‘local election’ keti Pilipinas,
  pero dane Mauli na ning Sto. Tomas
  atin nang ngeni ken pasimpleng mamaduas.

  ‘Not literal fi shing’ o mamaduas asan
  ing ‘fi gure of speech’ ning buri kung sabian,
  nu’ne ing diskarting ngaku pin e pa man
  obat karanu na yatang magparamdam?

  Anti pin ing keni king dane mumuna
  nang ‘exit’ ning NLEX keti king Pampanga,
  ketang milabas a ‘Easter,’ megumpisa
  neng migpasakalye keng pamangampanya.

  At balamu e na apanayang miras
  ing adua pang banua bayu ya tumalas
  miuman king ngara pin telasan nang balas
  a’yalang malino melakuan nang bakas.

  Pablasang kanitang, ing Punbalen ya pa
  king lugal a nung nu’ meka-siam yang banua,
  agpang keng konsensus bukud mung ing bulsa
  na kanu yata ing memuklo keng pera?

  Kase, ing balen a sukat nang pagsilbian
  e binang minangat ing keyang kabilian,
  nun’e namu ngening ing bayung tinalan
  king timun, gewa na ing anggang agyu nian.

  At migpangatlu ya o ‘second class’ iti
  antimong balayan ‘in its category’
  inyang ya’nang mipuk keng panga-Alkalde
  ing kasalukuyan a Punbalen ngeni.

  At uling ‘last term’ ning ngeni makalukluk,
  oyan ing kanita king tungkulan mipuk
  (antimong Punbalen lub ning ‘9 years’ alus),
  kaibat ya’na naman ing magnasang milukluk?

  Inyasa’t maranun pa keng manggagatas
  (a kaleldo’t kauran keng dalan tatalas)
  ing estilo niti ban iparas agad
  karing memalen ken ing keyang pigagap?

  Makanian ing alus asna king kasimpli
  nang istrateya ning kanita Alkalde,
  nung inya marahil e man bibu iti,
  ding keyang ‘opponents’ daig la diskarti.

  King mas epektibung pamagparamdam na
  keng pasimpli niting pamakipamyesta,
  pamakirame kareng kematen, saka
  pamamasyal karing sadiang kakilala.

  Pati kamaganak a maluat na muring
  e na daralawan aganaka niting
  pamuntalan ampon dakayanan pansin
  ban e pa man mekad akua na’lang tambing?

  Mamie yang ‘mineral water’ at pamepe
  kareng kewalan ken at makipaglame;
  Pero alang ‘vote for’ itang makayabe
  makasulat karing karelang ipamie.

  Nun’e ing lagyu na mu ning migparala
  a malino makasulat king botelya,
  ing salitang ‘FORmer Mayor, katuki na
  ning alyas na niti a lima mung letra.

  Malino piakitan, ing yan ngeni pamu
  magumpisa ne’yting king balen susuyu:
  Mupin sakali’t ya sumambut ya rugu,
  ing pangaku na nian e kaya mipaku?

  Kasi, dakal la ken ding asna kasanting
  mangaku, a ngara ing pekamagaling
  a solusyun laban king ‘corruption,’ santing
  pero kaibat: “balik sa dating tugtugin?!”

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here