Ang Pasko

  705
  0
  SHARE

  ANG PASKO sa tunay nitong kahulugan
  Ay di lang panahon ng pagbibigayan
  Ng bonus, 13th month at iba pang bagay
  Na kaugnay ng Araw ng Kapaskuhan;

  Kundi ang tunay na diwa ay pag-ibig
  Kay Jesus na Siyang kaloob ng langit
  Upang dakilain ng buong daigdig
  Ang ginawa Niyang pagpapakasakit

  Para matubos ang sala nitong mundo,
  Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo,
  Na bugtong na anak ng Diyos na totoo
  At kay Birheng Maria nagkatawang tao.
  \
  Kapayapaan sa buong sanglibutan
  At pagmamahalan ang isa pang pakay
  Ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilalang
  Ang pagkasilang ni Jesus sa sabsaban

  Tanda ng lubos na kababaang loob
  Ang ipinamalas ng dakilang Diyos
  Sa lahat ang pagka-panganak kay Jesus
  Ni Maria sa ganyang lugar na di angkop

  Para sa katulad Niyang anak pa mandin
  Ng kataas-taasang Lumalalang sa atin,
  Na siyang sa lahat ng abot tanaw natin,
  Ang Lumikha pati na ang papawirin.

  Gayong gaano man marahil karangya
  At kagandang kama ang Niño mahiga
  Ay tunay naman ding lubos magagawa
  Ng Diyos, na ating Dakilang Lumikha!

  Yan sa ganang akin ang tunay na kulay
  At diwa ng araw nitong Kapaskuhan,
  Na nakasanayan nating naging araw
  Yan ng kasayahan at pagbibigayan

  Ng regalo at/o itong tinatawag
  Nating ‘bonus,’ saka ang ‘yearly 13th month,
  Na karaniwan nang ito’y natatanggap
  Nitong may regular na posisyong hawak.

  (Pero itong mga ‘casual’ at ‘job order’
  Ang kwenta klase ng kanilang ‘appointment’
  Sa public offi ce o ‘private establishment,’
  Yan di kasali sa ‘ambon’ ng December?)

  Subali’t kung sadyang ang diwa ng Pasko
  Ay pagmamahalan (at di lang regalo
  Bonus at iba pa na kauri nito
  Ang laman ng puso) matuwa rin tayo;

  At salubungan ng may galak sa labi
  Ang pagsapit nito sa bawat sandali,
  Pagkat ito ang araw na natatangi
  Upang ang pagsilang Niya’y ipagbunyi.

  At kaugnay nitong darating na Pasko
  Ay tanging panulat ng abang-lingkod n’yo
  Ang buong pusong kong mai-handog sa inyo,
  Ngayon at sa muling pagsapit po nito!

  Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa lahat!!!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here