Home Opinion Ulila ya ing Pasku ku

Ulila ya ing Pasku ku

673
0
SHARE

KANITA, ing Pasku kaku balang banua
Mabulaklak ya at binang maligaya,
Bulan ning Disyembre, yang bukud talaga
A kakung pagsadyan at panipun pera;
Uli ning balu kung miuman king lamesa
Akasulu ku la ren king Noche Buena.

King meto’ pengaring king balang penandit
Maul king pakamal, panirug at lambis,
Ing misan pabanua buri na lang akit
Ligaya king bie nang karing anak sabik;
Inya keng milabas, Paskung paginakit
Ing karing anak ku ing e ku la ikit.

Inya larawan ne ning kipmuan king lungkut
Ing Pasku, king bie ku, ngening akung bukud
Keni bale uling e ku no’ kalukup
Ding kanakung anak uling deti alus
Atin nong’ sariling bale keng malaut;
E anti nyang kaku la ngan makasaut.

Lalu ngening Ima ra maluat neng ala
At aku na keni bale ing menasa
Kilub ning aldo-aldo asu la at pusa
Dening kalukup ku, madalas ining lua
Ing karing pisngi ku sasagese kusa,
Ing karening labi malale mumuma.

Kanita neng Pasku, tula abut-abut
Uling kasulu ko reti at karungut;
Pero ditak-ditak antimong tinabug
Ing sabla nyang Ima ra’ing kabud-abud
Dinakit ding Angel na ning Malam a Dios
At king karinan Na ngeni makasaut.

Inyang mangalati la pa ring anak ku,
Ima ra at aku, kanita neng Pasku
Asna kaniaman ing mangan sulu-sulu
Keng dulang, at iti asna kakusuelu;
Kabang mipamiru at mipapanuksu,
At keng ayli reti sasagakgak ustu.

Nukarin nala ring siyam a anak ku
Ding anak kung sadyang kasulu neng Pasku?
Serya rang kelinguan itang sulu-sulu
A peka-tanda ning lugud a masolu;
Sadyang panugaling karen minulat ku
A e ra agawa waring pasibayu?

Eku panintunan mamitbit lang lamak
Uling aliwa ing kanakung pigagap;
Salapi’t imalan, malaso kumupas.
Buri kung pamasku, a kakung paninap
Itang akasulu ko ring kakung anak
Antimo ing sadyang king lungkut panaplak.

At e kalupa ning ngeni malungkut ya ,
ulila ya ing Pasku karen, kang Ima ra;
King mabulaklak kung sidya NOCHE BUENA
Ala kung kasulu metung karela;
Bukud mung ining lua karing kakung mata
Ing akasulu ku keng lungkut at dusa!

Pasku, makananu ku pang kasabikan
Ing keng ulilang bie ku ikang panayan
Ngening indat miras ing kekang panyatang
Magdili-dili ku king kakung tuknangan;
Inya mas buri ku, e na ka daratang
Ban ing sadya e ku na paninintunan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here