Paldas Capas

  100
  0
  SHARE

  Karapat-dapat mung ing Balen ning Capas
  king saguling ini, mimalan yang paldas;
  uling metung karing pagmayring nang pantas
  mengari yang bulung king tangke melagas.

  Ing pantas a Pintor Perfecto Mercado
  keting yatu tamu tahimik neng meko;
  dapot meko yaman, karing Capasenyo
  dakila nang lagyu lalu ne mang linto.

  Dakila yang tau, at mekilala ya
  king meto kapulwan king kapantasan na,
  dapot makalunus…ding e kinilala
  kakapampangan lang tatalan king MOKA.

  Misampa ya lagyu ban tanggap parangal
  king parang ning arte nung nu ya metangal;
  dapot ing lagyu na tambing neng metanggal
  ban e ya miyabe karing midyan galal.

  Ing gewa rang sangkan e taga-Pampanga
  Kapampangan la mu ding parangalan da;
  keni na maustang pepakit ning MOKA
  king atyu keng gabun ing pagbasihan da.

  Ing Pintor Mercado, balu ra ding malda
  king Kapampangan ya king laman at daya
  at Kapampangan ya king pamagsalita
  uling Kapampangan ya pusu at diwa.

  Dapot ding king MOKA e ra pinsinan yan
  uling king Pampanga e ya manuknangan;
  balamu ing lalto nung pitutuliran
  ding memalen Capas e la Kapampangan.

  Ing depat ning MOKA a atmu kasakit
  kang Pintor Mercadong minakmul king payit;
  ing Balen ning Capas ya ing menasakit
  at karing memalen kaplas yang mirimit.

  Ngeni, ining taung pantas at dakila
  lubusan neng mako keti king masala;
  dapot kapilan man e malyaring mapda
  ing depat ning MOKA king maplas nang kalma.

  Dapot ding makudta ning Berding Parnaso
  pupuge la kaya king rima at berso
  at yang pabakal da king kayang paglako
  ing pamangilalang dakila yang henyo.

  Perfecto Mercado kaya ing dangalan
  pantas ne ning arte a sukat talangan;
  pagmaragul taya’t puryan, itamu ngan,
  ing kabalen tamung tune Kapampangan.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here