Home Headlines Paldas a parangal para kang Mayor Leonora Capule-Wong

Paldas a parangal para kang Mayor Leonora Capule-Wong

223
0
SHARE

Liban na ing pulitika, kanitang banwang 2010
King kayang pamanungkulan, minasensu ya ing balen
Metung karing atangka na, a nebangnan ding kabalen
Ya ing pangatalakad ning ken ngeni ‘government center.’

Kilub na ning siyam a banwa, lalam ning kayang upaya
Ing panyulung ning San Simon, dinagus a malalagwa
E mu misan nun’e pane maging laman ding balita
Ing masampat a gubyernu king kayang pamangasiwa.

At umpisang 2019 angga ping 2022
A meging Bise Alkalde ya keti San Simon mismu,
Lebanan na’ing talamak a katiwalian king gubyernu
Uli na ning maka-masa at maka-Dios nang prinsipyu.

Ing lugud at masabal na karing kayang sasakupan
King busilak niting pusu, maingat nang pekasimpan,
Angga na king bayu matda inawa na’t panimanman
E kinupas a pakamal king labuad nang kebaitan.

Dakal ya asopan iti, pakakalulung masakit
Antimurin ding magaral a dinian nang ‘scholarships’,
Agiang e ne makapuestu, alang kaya ken linapit
A e na inabutanan o minuling maginakit.

E ya biasang magtanam mua, lakuas na karing makatwa
Mipnu ya king kababan lub, karing kaya mikasala
E ya meging benggatibu maski karing kalaban na
Makaugne man o ali king lagyu ning pulitika.

Sana ding kapartidu na king alalan a milabas
King karelang kapagnasan, ala sanang maging hudas
Keng kislap da ring salapi, den e la sana paibulag
Ban mirinan katuparan, ing pigampa nang masampat.

King masapsap nang parasan migit king sadya nang bili
Ning San Simon a nung nu’ ing kabilian na talangkibi
Kumpara karing aliwa a keya ken makasigi,
Investors lang inagkat na, a pawang makaba pisi.

Ding keti memanalakad, mialiwang klasing pabrika
A pawang matagumpe keng marangal a negosyo ra,
King makanian ya meragul a ‘income tax’ ing Pampanga
Karing keti king San Simon, king Capitol papalub na.

Yan king uli namu naman ning mapuring i Mayor Wong
A mulat na keng negosyo at ngara mas epektibong
Pamalakad a maka-Dios ampon tune makataong
Pamakiarap king kenu man, ning anti ya bilang Mayor.

Ing sablang pepamana na, iti e na makalinguan
Karing pusu’t kaisipan ding kekatang ka-Simonians,
King kayang pamainggulut, keti babo ning sikluban
Pabakalan yang pangadi, king tauli nang pagkarinan..

Vhelle V.Garcia
November 3, 2022
UAE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here