Home Headlines Napag-uusapan lang (Online edition)

Napag-uusapan lang (Online edition)

279
0
SHARE
Iting kawatasan sinulat ne pu ning melapupuring Poeta Laureado Cecilio Layug  ning Talba, Bacolor, Pampanga..
MUA KU KEKA
Fiesta kanita, masaya, bengi yang sari kng kule
masala yang reynang bulan kanyang banwa mag-patawe
at ing lalung minye sigla piyukyukan ding manalbe
itang balitang zarsuela a karelang pepalage,
detang kuitis, bulalako, at ding versong sari inge
ilang lalung pepasigla ketang benging kipmuan arte,
angga ngeni sagiwa mu nung emu pa akalingwan
kanitang salukuya’ na ing zarsuela kng kabengian,
ikit daka lalon mu ku, eku balu nanung sangkan
at inyang misagana la ding kekatang panimanman
dinuku kata’t pasuglap,at miyagnan pang tiniman
‘nisip kung parewu katang tibla’ na ning kapalsintan
manibat na pin kanita keka naku maka-lawe
nanu man ‘ la na kung pansing kng karelang ipalage;
uling eku apibata agad kung keka linele
maki-pag-kilala ku sa lagyu mu bakung amale,
dapot ika ing depat mu kilutun mong kekang kIle
e mu ing eka mekibat dinayu kang malumeme.
tikyan dakang pasibayu kng lugal nung nuka minta
bista’t kasing eku balu nung lasun ku para keka;
dit man eku na genaka sakali man nung mimwa ka
tatagan ku ining lub ku pasibayung kitnan daka,
sisibi ka at bubulung kagna’ na ning dinayu ka
angga king nagkat meng meko ing abe mung dalagita
melungkut ku’t menamdaman ketang makanyan mung depat
merine ku, at balamu bisa kung kyak at gulisak;
ing depat ku minuli ku uling i tang maka-tatag
kaku ala nang ulaga nung era ka amamatyag
sangka’ na bamung abalu, manibat kanitang oras
keka ining kakung  PUSU milsinta ne ping mataktak
minuli ku pin kanita, dapot angga king mesala
eku mu rin mipatudtud, at ing kakung aganaka
nung baket ing depatan mu kaku makanyan man sa
agyang nan dakang kalingwan, ikang pilit sasansala;
kanita ku peniwalan,ing sinta nung tapat pala
makamulang, maka-mate, nung mabigung kekang nasa
kabukasan, gatpanapun, mikatagun e sasaryan
ikit daka king jardin mu manugtug ka ping tanaman;
tambing kinarug ku salu, at balamu managimpan
uling dit man ekuy’ nisip ita yang kekang tuknangan
at pablasang yang buri kung abalu mung kapagnasan
pasibayu king jardin mu mengangas dakan lepitan.
minye kung mayap a oras,misdan ka’t gulping linawe
dapot kabud ikit mu ku dingdung mo reng panlalawe,
migbusangut kang ikit ku,makanyan man ining tagle
SINTANG mamuput kng salu keka bilung kung malele,
dapot milai kang menik, sangkan eku male
at karas mu keta kilub pinyara meng kekang bale.
meko kung sari kng lungkut iting sabla pibata ku
nune ngeni ekata myuman mikit pasibayu,
makanyan man at pablasang kapilan man mal ka kaku
silatanan daka agyang pengutang ku mung lagyu mu
dapot kilub ning pabanwa a keka pamanyulat ku
misan man eka mekibat, ing sangka’ na eku balu.
keti na mang bulaklakan ibat nandin ikit daka
angga ngeni keka nala mipaku ring adwang mata
uling agyang makanyan man ing depat mu kng minuna
bislakan me ining pusu ing lama’ na pawang sinta
sinta ngan ing atyu kaku, keka ngan ing pamalsinta
dapot ika emu pansing at nung inya… MWA KU KEKA!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here