Home Opinion Nanu kerasan ken ing gabun agraryo?

Nanu kerasan ken ing gabun agraryo?

1343
0
SHARE

Ing batas a nung nu’ring dakal a gabun
a pitamnan pale, atbu, pakwan, milon
at aliwang bage malyaring isakul,
kinwa ning gubyernu inyang mag-‘martial law.

Mika-takdang sukad nung pilan hektarya
itang ken malyaring itagan da keka
bilang asyenderu at pitu mu keta
ing malakuan king makibandi talaga.

Pero bayaran ning gubyernu nung pilan
hektarya ing makua ken king kabilugan
a sukad ning gabun a migit-kumulang
mupin king pitu mung hektaryang malakuan.

At iti antimo ing kareng Gonzales,
Arnedo ampo pang aliwa Apalit,
at pikabaluan a meging ‘landed estate’
ken king San Simon at saka balen San Luis.

At iti mebayad karing propetaryu
king asna kababa mu rugung balu ku
kapamiltan ning Land Bank, a ing presyu
tia Php 2.50 mu ing metro kuadradu.

Pero ngeni tiktak na ken king kakamal
ing gabun, anti ing asali ku inyang
1984 a beinte pesos (Php 20.00) balang
metro kuadradu a kanakung apundar.

A ngeni kinentos (P 500.00) ing metro kuadradu
keng kagulutan ning ‘national road’ mismu;
ing kareng Gonzales a e bayad ustu,
tia ‘Php 10,000.00’ na ngeni mimiral a presyu.

Inya naman dening mapaniamantala
a e pa karela ing gabun dang singla,
metukal at iti pabayad da yata;
ring talapagmana makananung makuwa?

Pero ding Aquino at liping Cojuangco
a libu-libu ping hektarya ken mismu
ing e mesakup keng gabun a Agraryo,
anti na ning ila masyadu lang tusu;

Wayta, angga ngeni karela pa murin
ing dakal a gabun e pa mipamie pin;
ing gubyernu, akua na pang masingil
bayad pinsala keng karing sobra galing?

Ating batas a nung nu’pin ing gubyernu
dininan nang ‘limit’ ing pamititulu,
gabun a pitamnan angga muping pitu,
pero di Villar ken emu pilan libu;

A hektaryang gabun gewang ‘subdivision’
pero ninu karing ken a kekatamung
Congressmen at manga-galing a Senador
ding ken dimdam tamu a kusang tinutol?

Nanu pata ngaku matulid a sabi,
atyu pala ‘Congress’ at ‘Senate’ ing grabi
at e masanting a malilyari ngeni,
ninung ating sikan-lub kwestyonan iti?

At yan ala karing meging paksa tamu
a e mu dinalan ektarya siguru
ing e mesakup keng gabun ping Agraryo,
king uli ning deti manyali lang tau?~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here